Affordable Access

El Museu Municipal de Tossa, escenari plàstic d'un poble de mar

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

untitled El Museu Municipal de Tossa té unes característiques molt singu- lars que el diferencien de la majoria de centres d’art que per natura- lesa podrien ser els seus anàlegs. En primer lloc, cal remarcar la sig- nificació històrica que té aquest projecte des del punt de vista de la tradició museogràfica: en el llibre que s’edità per commemorar els cinquanta anys de la seva creació, el Museu de Tossa es presenta com el primer de l’Estat espanyol dedicat a l’art contemporani. El seu inici data de 1934, en què un grup d’artistes i intel·lec- tuals que durant la primera meitat del segle XX coincidiren a Tossa –els pintors Rafael Benet i George Kars, l’escultor Casanovas i l’arqueòleg Alberto del Castillo– van aprofitar llurs coneixements per crear una nova infraestructura que aglutinés el passat i el futur de l’art en el municipi i que servís de catalitzador de l’efervescent ambient cultural que s’hi respirava en aquell moment. El desenllaç d’aquesta iniciativa es materialitzà l’any següent, l’1 de setembre de 1935, en què s’inaugurà el nou museu, basat en pintura, escul- tura, dibuix i gravat contemporanis i també en algunes col·leccions de troballes romanes, ibèriques i hel·lenístiques. Deixant de banda aquesta clara presència de material arqueològic, val la pena des- tacar la col·lecció que constitueix el fons d’art contemporani, tant per la qualitat de les obres que hi figuren com per l’especificitat dels artistes que hi ha representats. La ubicació escollida per al nou museu fou un antic edifici gòtic del segle XIV, conegut com casa Falguera i situat en el recinte medieval emmurallat de la Vila Vella de Tossa; sens dubte, un emplaça- ment històricament llegendari, que acabà de donar un carisma del tot particular al complex museístic que es volia fundar. En segon lloc, s’ha de constatar que el museu que es creà i que actualment es pot visitar es com- pon d’obres contemporànies amb una clara projec- ció europea; no obstant això, els seus fonaments no deixen de ser del tot autòct

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F