Affordable Access

U spomen, Dalibor Brozović

Authors
Publisher
Croatian philological society
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

121 U SPOMEN DALIBOR BROZOVIĆ (1927. – 2009.) Na pragu ovoga žarkog ljeta ostavio nas je zauvijek Dalibor Brozovć. Rođen je 28. srpnja 1927. u Sarajevu, a preminuo je 19. lipnja 2009. u Zagrebu. Osnovnu je školu pohađao u Zeni- ci, gimnaziju u Visokom, Sarajevu i Zagrebu. Hrvatski i sve što je išlo s tim studirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i diplomirao godine 1952. Svoj nastavni rad započeo je kao asistent na Akademiji za ka- zališnu umjetnost u Zagrebu (1952. – 1953.), a nastavio ga je kao lektor i predavač na Filozof- skom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani (1953. – 1956.). Godine 1956. zaposlio se kao asistent na Filozofskom fakultetu u Zadru. Godine 1957. doktorirao je vrlo zapaženom dijalektološkom disertacijom na Sveučilištu u Zagrebu. Kao sveučilišni nastavnik i kao pisac razvio je i izgradio svoj znanstveni stas do svjetsko- ga formata prošavši sav niz znanstveno-nastavnih zvanja na Filozofskom fakultetu u Zadru. Uz sada već također neprežaljenoga Žarka Muljačića on je novoosnovani 4 LVI ČASOPIS ZA KULTURU HRVATSKOGA KNJIŽEVNOG JEZIKA IZDAJE HRVATSKO FILOLOŠKO DRUŠTVO GOD. 56., BR. 4., 121. – 160., ZAGREB, listopad 2009. Hrvatski se jezik voli znanjem. Jezik, 56., R. Katičić, U spomen, Dalibor Brozović 122 Filozofski fakultet u Zadru podigao na međunarodno priznatu vrhunsku razinu. U više je navrata kroz dulje vrijeme predavao i na inozemnim sveučilištima. A sudje- lovao je i na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima i drugim skupovima. U Hrvatsku (Jugoslavensku) akademiju znanosti i umjetnosti izabran je 1977. kao izvanredni i 1986. kao redoviti član. Bio je i dopisni član Makedonske akademije nauka i umetnosti te redoviti član Međunarodne znanstvene akademije Comenius (Købnhavn – Uppsala – San Marino) i Europske akademije. Vrlo je živo sudjelovao u svjetskom znanstvenom životu i time stekao velik međunarodni ugled. U vrijeme demokratskih promjena i stvaranja neovisne Republike Hrvatske dao je zapažen prinos po

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments