Affordable Access

Download Read

Ansvarsfrihet for formidler ved formidling av informasjonssamfunnstjenester : E-handelsdirektivets art. 12 - 14

Authors
Publisher
University of Oslo
Keywords
  • Vdp:340

Abstract

Microsoft Word - Endeligxoppgave.doc Ansvarsfrihet for formidler ved formidling av informasjonssamfunnstjenester E-handelsdirektivets art. 12 - 14 Kandidatnr: 598 Veileder: Andreas Galtung Leveringsfrist: 10.11.03 Til sammen 39.993 ord 28.02.2005 I Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING METODE OG AVGRENSNINGER 1 1.1 INNLEDNING 1 1.2 INTRODUKSJON 1 1.3 PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNINGER 4 1.4 LOVOVERTREDELSER I INFORMASJONSSAMFUNNET OG ANSVARSGRUNNLAG 5 1.5 RETTSKILDER OG METODE 8 1.5.1 METODISK TILNÆRMING 8 1.5.2 RETTSKILDESITUASJONEN 9 1.6 OPPGAVENS OPPLEGG 11 2 ROLLE OG AKTØRAVKLARING 13 2.1 INNLEDNING 13 2.2 BEGREPSAVKLARING 13 2.3 ROLLEGRUPPENE 14 2.3.1 TEKNOLOGISK INFRASTRUKTUR 15 2.3.1.1 Leverandør av fysisk infrastruktur 15 2.3.1.2 Nettplattformleverandør 15 2.3.2 TJENESTER 16 2.3.2.1 Leverandør av sluttbrukertjenester. 17 2.3.2.2 Engrossleverandør av tjenester 17 2.3.2.3 Leverandør av støttetjenester 18 2.3.3 MELLOMMANN 18 2.3.3.1 Mellomlagrere av data 19 2.3.3.2 Nettverter 20 2.3.4 TERMINAL 20 2.3.5 BRUK 21 2.3.5.1 Yrkesorientert individuelle brukere 22 2.3.5.2 Ikke yrkesorientert individuelle brukere 22 2.3.5.3 Grupper av brukere i formaliserte sammenslutninger 23 3 TYPER AV TJENESTER I INFORMASJONSSAMFUNNET 24 II 3.1 WORLD WIDE WEB 25 3.2 INTERNETTSIDER 25 3.2.1 DISKUSJONSFORUM OG OPPSLAGSTAVLER 25 3.2.2 SNAKKEGRUPPER ELLER CHATKANALER 26 3.3 USENET 26 3.4 INTERNET RELAY CHAT (IRC) 28 3.5 PEER TO PEER 28 3.5.1 INSTANT MESSAGING 29 3.5.2 FILDELINGSNETTVERK 29 3.6 VIRTUELLE NETTVERK 29 4 DIREKTIVETS RAMMER 31 4.1 INNLEDNING 31 4.2 BAKGRUNNEN FOR DIREKTIVET 31 4.3 DIREKTIVETS FORMÅL 32 4.4 DIREKTIVETS VIRKEOMRÅDE 33 4.5 DIREKTIVETS PLASSERING I EU RETTEN 34 4.6 DIREKTIVETS VIRKNING I NORGE 34 5 BEGREPER I DIREKTIVET MED DIREKTE BETYDNING FOR FORSTÅELSEN AV ANSVARSFRIHETSREGLENE

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F