Affordable Access

Pembelajaran berbantukan komputer (PBK) bagi (visual basic)

Authors
Publisher
Faculty of Education
Source
Legacy
Keywords
  • L Education (General)

Abstract

Projek ini dilaksanakan untuk membangunkan sebuah perisian Pembelajaran Berbantukan Komputer (PBK) bagi kursus Bahasa Pengaturcaraan II (Visual Basic) meliputi tajuk Struktur Kawalan Pilihan dengan menggunakan pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM). Perisian PBK ini dibangunkan dengan menggunakan perisian Macromedia Authorware 7.0 sebagai perisian utama dan disokong oleh perisian-perisian lain seperti Macromedia Flash 8, Adobe Photoshop CS2, Sony Sound Forge 7.0 dan Camtasia Studio 5. Justeru itu, adalah diharapkan perisian ini dapat menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran topik Struktur Kawalan Pilihan Visual Basic yang lebih aktif, interaktif dan realistik.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments