Affordable Access

Stjepan Radić and the Jews (Summary)

Authors
Publisher
Institute of Croatian History, Faculty of Philosophy Zagreb, FF press
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

KOK 15. Kaliterna.indd MEDICUS 2005. Vol. 14, No. 2, 301 - 304 301 Gerontehnologija u Europi i u Hrvatskoj Gerontechnology in Europe and Croatia Ljiljana Kaliterna-Lipovčan1, Spomenka Tomek-Roksandić2, Goran Perko2, Diana Mihok2, Hrvoje Radašević2, Ana Puljak2, Stjepan Turek3 1Institut društvenih znanosti Ivo Pilar 10000 Zagreb, Marulićev trg 19/1 2Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba 10000 Zagreb, Mirogojska c. 16 3Hrvatska gospodarska komora 10000 Zagreb, Rooseveltov trg 2 ZAŠTITA ZDRAVLJA STARIJIH OSOBA HEALTH CARE FOR THE ELDERLY Sažetak Zahvaljujući porastu općega životnog standarda i unapređenju zdravstvene zaštite te kao posljedica smanjenja prirodnog priraštaja, prvenstveno u ekonomski razvijenim zemljama, udio starijega pučanstva neprekidno i ubrzano raste. Upravo s ciljem unapređenja zdravlja i smanjenja funkcionalne onesposobljenosti starijih ljudi, došlo je i do razvoja novih tehnoloških rješenja zasnovanih na gerontološkim znanstvenim spoznajama o procesu starenja. Znanje prikupljeno u okviru gerontoloških istraživanja pruža osnovicu za prilagodbu postojećih i za razvoj novih gerontehnoloških rješenja, kao što su primjerice hodalice, medicinska oprema za kućnu uporabu, higijenski ulošci za inkontinenciju, ulošci za cipele i sl., a koja imaju za cilj zadovoljiti potrebe i omogućiti kvalitetnije življenje individualnoga starijega korisnika. Najveći dometi upotrebe gerontehnologije sa svrhom poboljšanja životnih uvjeta starijeg stanovništva mogu se očekivati u području osobnih računala i korištenja komunikacijskih elektronskih mreža. Medicinske znanosti su uz pomoć tehnologije i najzaslužnije za činjenicu da se životni vijek produžava te da stariji ljudi postaju sve važniji segment društva. Procjenjuje se kako su ovome najviše pridonijele gerontehnološke inovacije na području primarne, sekundarne i tercijarne prev

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F