Affordable Access

Stjepan Radić and the Jews (Summary)

Authors
Publisher
Institute of Croatian History, Faculty of Philosophy Zagreb, FF press
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

KOK 15. Kaliterna.indd MEDICUS 2005. Vol. 14, No. 2, 301 - 304 301 Gerontehnologija u Europi i u Hrvatskoj Gerontechnology in Europe and Croatia Ljiljana Kaliterna-Lipovčan1, Spomenka Tomek-Roksandić2, Goran Perko2, Diana Mihok2, Hrvoje Radašević2, Ana Puljak2, Stjepan Turek3 1Institut društvenih znanosti Ivo Pilar 10000 Zagreb, Marulićev trg 19/1 2Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba 10000 Zagreb, Mirogojska c. 16 3Hrvatska gospodarska komora 10000 Zagreb, Rooseveltov trg 2 ZAŠTITA ZDRAVLJA STARIJIH OSOBA HEALTH CARE FOR THE ELDERLY Sažetak Zahvaljujući porastu općega životnog standarda i unapređenju zdravstvene zaštite te kao posljedica smanjenja prirodnog priraštaja, prvenstveno u ekonomski razvijenim zemljama, udio starijega pučanstva neprekidno i ubrzano raste. Upravo s ciljem unapređenja zdravlja i smanjenja funkcionalne onesposobljenosti starijih ljudi, došlo je i do razvoja novih tehnoloških rješenja zasnovanih na gerontološkim znanstvenim spoznajama o procesu starenja. Znanje prikupljeno u okviru gerontoloških istraživanja pruža osnovicu za prilagodbu postojećih i za razvoj novih gerontehnoloških rješenja, kao što su primjerice hodalice, medicinska oprema za kućnu uporabu, higijenski ulošci za inkontinenciju, ulošci za cipele i sl., a koja imaju za cilj zadovoljiti potrebe i omogućiti kvalitetnije življenje individualnoga starijega korisnika. Najveći dometi upotrebe gerontehnologije sa svrhom poboljšanja životnih uvjeta starijeg stanovništva mogu se očekivati u području osobnih računala i korištenja komunikacijskih elektronskih mreža. Medicinske znanosti su uz pomoć tehnologije i najzaslužnije za činjenicu da se životni vijek produžava te da stariji ljudi postaju sve važniji segment društva. Procjenjuje se kako su ovome najviše pridonijele gerontehnološke inovacije na području primarne, sekundarne i tercijarne prev

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.