Affordable Access

Företagshälsovårdens roll i utbildning av HLR och hjärtstartare

Authors
Publisher
Lunds universitet/Avdelningen för arbets- och miljömedicin
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Hjärtstartare
  • Hlr
  • Hjärtstopp
  • Utbildning
  • Företagshälsovård
  • Medicine And Health Sciences

Abstract

Ca 50 personer per år får hjärtstopp på arbetsplatser i Sverige. Om man kan använda en hjärtstartare inom 3 minuter finns stor chans till överlevnad. För varje minut som går innan defibrillering, minskar chanserna till överlevnad med upp till 10 %. Företagshälsovården har kunskapen att utbilda personalen på våra företag i; Systematiskt arbetsmiljöarbetet, krisstöd, Första hjälpen, Hjärt- Lungräddning HLR och nu även med hjärtstartare som kan öka överlevnaden drastiskt i samband med hjärtstopp. Med utbildningsmaterial från HLR - rådet kan man sprida kunskap om HLR och användning av hjärtstartare. Företagssköterskor med instruktörsutbildning i HLR har en bra kompetens att utbilda personal på arbetsplatser. Så att de anställda kan ingripa vid olycksfall och återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner som vid ett plötsligt oväntat hjärtstopp.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F