Affordable Access

1514, abril, 4. Capítols matrimonials

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Capítols matrimonials entre Joan Vicens de Terrades i Lluïsa del Clascar. Lluïsa rep del seu pare l'heretament i escreix que li corresponen, en forma de diversos censals que administrarà el seu marit en concepte de dot o ""censals dotals"". Per la seva part, ell es compromet a administrar-los, millorar-los i respectar-los

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.