Affordable Access

Annex III: llista de rareses

Publisher
Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Ornithology
  • Birds

Abstract

A.O.B. vol. I I. 1996: 165-166 ANNEX HI: LLISTA DE RARESES LLISTA DE LES ESPECIES SOTMESES A HOMOLOGACIÓ PER LA SEO Aquesta és la llista de les espècies con- siderades com a «rares» pel «Comité ibérico de Rarezas de la Sociedad Española de Orni- tología» (SEO), per el conjunt de la Penín- sula Ibérica més les illes Balears, Açores, Madeira y Canàrias (La Garcilla, núm 89, 1994). Les observacions relatives a aquestes espècies, així com les referides a ocells no assenyalats en aquestes zones, hauran de ser estudiades pel Comité, el qual, basant-se en la qualitat de les descripcions aportades, emetrà dictamens sobre la seva fiabilitat i procedirà a la seva publicació periòdica a la revista «Ardeola». A efectes d'això se consi- deren rareses, de forma provisional, las espè- cies que segueixen: Podih •mbus podiceps Podiceps (toritos Diomedea melanophris Diomedea exulans Brdweria bulwerii* Pulfïnus assimilis' Pelagodroma marina Oceanodroma castro* Phaethon aethereus Sula dactylcura Sula leucogaster Sula capensis Phalacrocorax pygmaeus Pelecanus• onocrotalus Pelecanus rufescens Fregata magnificens Botar-us lerttiginosus /xobrvchus exilis Butorides striatus Egretta caerulea Egratta tricolor Egretta thtla Egretta gularis Ardea herodias Leptoptilos crumeniferus Geronticus eremita Tlrreskiornis aethiopicus Platalea alba Phoenicopterus minar Dendrocygna bicolor Dendrocygna viduatcr Cygncrs olor Cvgnus colombianos Cygnus cygnus Anser brachvrhvnchus Anser erythropus Anser caerulescens Brarta canadensis Branta ruficolis Alapochen aegyptiacus Tadorna ferruginea A Lv galericulata Arias americana Anos formosa Arras rubripes Arras discors Avthya collaris Aythya affinis Somateria spectabilis Melanina perspicillata Bucephala islandica Mergos (libelos Mergos mergo ser Oxyura janaicensis Haliaetu.s albicilla Circos macrounus Melierax metabates Buteo rufinus Bateo lagopos Aquila pomarina Aquila clanga Aquila rapax Falco sparverius Falco biarmicus Falco rustico/os Porzana carolina Por-phvula al/eni Porp

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F