Affordable Access

Damunt Damunt, núm. 57

Publisher
Associació Gent de la vila
Source
Legacy

Abstract

AMUNT AMUNT REVISTA D'INFORMACIÓ LOCAL SANT JOAN - FEBRER 1 .996 N°57 DAMUNT DAMUNT Revista d'informació local SANT JOAN (Mallorca) Febrer 1.996 - Núm. 57 Domicili Major, 68 07240 - SANT JOAN (Mallorca) '1EL 52 61 83 Director Miguel Florit Huguet Redacció i Muntatge Catalina Fullana Matas Assessorament Antoni Amengual Barceló Margalida Bauza Bover CoLlaboradors Gabriel Company Gaya Caries Costa Salom Josep Estelrich Costa Catalina Jaume Ginard Joan Jaume Nigorra Bárbara Matas Sastn; Nofre Joan i Mates Bárbara Matas Sastre Joan Bauçà Barceló Antònia Pilar Mas Fotografies Miguel Florit Huguet Altres Imprimeix Apostol y Civilizador Petra (Mallorca) CONTINGUT NOTICIES LOCALS POEMES, GLOSES I GLOSADORS ALTRES INFORMACIONS COL.LECCIONABLE "FITXES A LLOURE" NÚMERO 2 FOTOGRAFIES Portada i contraportada - L'amo En Biel Florit de Son Castanyer. - Carnaval. NOTA: Els escrits publicats sois expressen r ()palió deis seus autors. La revista no s'identifica necessariarnent atnb el seu contingut. NOTICIES LOCALS "Sa Nostra" i la Premsa Forana El passat dia 10 de febrer es fer una "trobada" organitzada conjuntament per l'Associació de la Premsa Forana i la Caixa d Balears "Sa Nostra". El primer acte dels programats, va ser un partit de futbol en el Poliesportiu de Son Gotleu, en el que es van enfrontar un equip format per jugadors procedents de les revistes associades, i un equip de personal de "Sa Nostra". A les 12:30 hores foren visitades les instal-lacions de l'Edifici de Serveis Centrals de "Sa Nostra" situat en el polígon de Son Fuster, (Palma); edifici que des del mes de setembre de 1.994 agrupa als seus serveis centrals en aquestes noves instal.lacions que han estat concebudes tot a partir de la seva funcionalitat. La seva condició d'edifici de Els Alumnes de Sant Joan No Aniran a l'Institut de Manacor L'Ajuntament de Sant Joan va aprovar una meció presentada pel Partit Popular en contra de que els alumnes del primers curso

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments