Affordable Access

Карпатська Україна як етап розвитку української національної державності

Authors
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

46 Галичині діяв такий гурток як «Руська Трійця», який мав значний вплив на жителів села Сасів. Цей освітньо- культурний гурток започаткував ідею нерозривної єдності всіх українських земель, незалежно від того чи входили землі до Австрійської імперії. Важливу роль у соціальній сфері сільської ради відіграли заклади культури: 4 Народних доми, 3 бібліотеки. Отже, село Сасів мало в історії значний вплив на формування Австрійської імперії. С. Брижата Науковий керівник - к.і.н., доц., І. Я. Терлюк КАРПАТСЬКА УКРАЇНА ЯК ЕТАП РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ У міжвоєнний період, відірвані від основного масиву етнічні території і розділені між трьома державами, залишались вірними історичним прагненням українського народу до возз’єднання. Про споконвічне прагнення українського народу до встановлення реалізації політичної державності на весь світ оголосила Карпатська Україна. Утворення Української держави на Закарпатті було не випадковим збігом обставин, а результатом багаторічної діяльності українських патріотичних сил у всіх сферах суспільного життя. Завдяки їх подвижницькій роботі невпинно зростала національна свідомість закарпатців, які за короткий час пройшли своєрідну еволюцію від «угорських русинів» до закарпатських українців. Усвідомлення своєї ідентичності утвердило в Закарпатті українську ідею єдності з усім українським народом. Уряд А.Волошина був дієздатним, продуктивним і по-справжньому українським. Він дуже реалістично оцінював ситуацію та діяв відповідно для здобуття повної незалежності та збереження української державності на Закарпатті. Незважаючи на складну міжнародну ситуацію, відхід до Угорщини частини Закарпаття, вимушене перенесення столиці з Ужгорода до Хуста, уряду вдалося за короткий час досягти значних результатів. Так, було сформовано дієвий уряд, який складався з чотирьох міністерств: внутрішніх справ, шкільництва і народної освіти, юстиції та комунікацій. Почалася українізація освіти та адміністрації. 12 лист

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F