Affordable Access

KÜLTÜREL RENK KÖRLÜĞÜ: KÜLTÜREL DEĞERLER VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE GÜÇLENDİRMENİN ARACILIK (MEDIATION) ETKİSİ

Authors
Publisher
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi / Journal of Economics and Administrative Sciences
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Özet: Kültürel degerler ve is tatmini arasındaki iliski üzerindegüçlendirmenin aracılık (dolaylı) etkisini inceleyen bu çalısma, banka ve üretimçalısanlarının iki örneklemi üzerinde yürütülmüstür. “Güçlendirme algılarının,kültürel degerler ve is tatmini arasındaki iliskilerde aracılık etkileri (rolleri)vardır” seklinde gelistirilen çalısma hipotezi, banka örnekleminde yeterli destekbulamazken, üretim örnekleminde ise tam destek bulmustur. Bu bulgular,güçlendirme yönetim tarzının ulusal kültürle uyum göstermedigini, oldugu gibidegil, farklı anlayıslar ile ancak uygulanabilecegini ve de etki ve otonomigüçlendirme boyutlarına agırlık verilmesinin yerinde olacagını göstermektedir.Buna karsılık, çalısma bulguları, güçlendirme algısı düsük yönetim tarzı ilekültürel degerler arasında var olan uyum için ampirik kanıt saglamaktadır.Anahtar Sözcükler: Kültürel Degerler, s Tatmini, Güçlendirme Abstract:: The study which examines the mediation effect of employeeempowerment on the relationship between cultural values and job satisfaction isemployed on two samples of bank employees and factory workers. Thehypothesis of the study which is based on the consideration which perceptionsof empowerment have mediator effects on the relationship between culturalvalues and job satisfaction finds out partially support for the bank employeessample and fully support for the factory workers sample. These findingsindicate that cultural values do not fit in empowerment and empowerment canbe performed well on condition that different approaches are used. Thesefindings also show that empowerment can be only performed with impact andautonomy. However, the study findings provide empirical evidence thatmanagement style in lower perceptions of empowerment does fit in culturalvalues.Key Words: Cultural Values, Job Satisfaction, Empowerment

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F