Affordable Access

Petnaest godina SEV-a

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

MEĐUNARODNI ODNOSI Petnaest godina SEV -a Radovan Vukadinović Savjet za uzajamnu ekonomsku pomoć postoji već punih 15 godina i u svom razvojnom putu prošao je kroz nekoliko različitih etapa, koje su svaka za sebe bile odraz određenih ekonomskih i političkih zahtjeva i shvaćanja unutar zajednice zemalja socijalističkog sektora. Ova prva i najjača organi- zacija socijalističkih zemalja trebala je isto tako da pored čisto privrednih i ekonomskih uspjeha zabilježi i određene političke r ezultate, te d a na jednom daleko širem i složenijem plano pripomogne stvar anju integracije socijali- stičkih država. Stvoren o uslovima specifičnih i neravnopravnih staljinskih odnosa 1949. godine Savjet za uzajanmo ekonomsko pomoć je n ar avno bio i koncipiran na postavkama, koje su polazile od niza unotrašnjopolitičkih i van jskopoli- tičkih okolnosti. Ra tom r azorene privrede zemalja članica, njihovi zamašni planovi za obnovu i izgradnju snažnih industrijskih potencijal a, sve slabiji kontakti sa zapadnim državama i na kraju sve veća izolacija socijalističkih zemalja, sve je to diktiralo i formiranje jedne organizacije, koja bi okupila zemlje identičnog društveno-političkog uređenja, u smjerila n j ihove privrede l potpomogla na taj način brn i svestraniji r azvoj p rivred a uz konstantno i dinamično ubrzanje tempa njihove međusobne robne razmjene. Ekonomsko savjdovanje na kome su 1949. godine u Moskvi učestvovali predstavnici Bugarske, Cehoslovačke, Mađarske, Poljske, Rumunije i Sovjet- skog Saveza' o svom prvom i temeljnom dokumentu istaklo je ekonomske i političke razloge koji su o slovili stvaranje SEV-a i potcrtalo je najvažnije zadatke novostvorene organizacije. U dokumentu se navođe najprije vanjsko- politički momenti, koji su bili od odlučujućeg značaja pri stvaranju organi- zacije i koji su zapravo i pospješili, uz ekonomske razloge njen nastanak. Sve lošiji odnosi sa zapadnim državama , minimalna robna razmjena nz različita ograničenja i rapidna smanjenja razmjene ista

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F