Affordable Access

Feed stream mixing in stirred tank reactors

Authors
Publisher
Technische Universiteit Eindhoven
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Dissertations The And Tu/E
  • Chemistry: Dissertations
  • Mixing. Dosing
  • Mixing
  • Turbulent Flow
  • Chemical Reactors
Disciplines
  • Chemistry

Abstract

Feed stream mixing in stirred tank reactors FEED STREAM MIXING IN STIRRED TANK REACTORS PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Technische Universiteit Eindhoven, op gezag van de Rector Magnificus, prof. dr. R.A. van Santen, voor een commissie aangewezen door het College voor Promoties in het openbaar te verdedigen op donderdag 13 september 2001 om 16.00 uur door Iris Lean Marieke Verschuren geboren te Beek en Donk Dit proefschrift is goedgekeurd door de promotoren: prof. dr. ir. J.T.F. Keurentjes en prof. dr. ir. G.J.F. van Heijst © 2001, Iris L.M. Verschuren Omslagontwerp: Dion van Rijswijk CIP-DATA LIBRARY TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Verschuren, Iris L.M. Feed stream mixing in stirred tank reactors / by Iris L.M. Verschuren. - Eindhoven : Technische Universiteit Eindhoven, 2001. Proefschrift. - ISBN 90-386-2942-7 NUGI 841 Trefwoorden: turbulente menging / geroerde reactoren / toevoerstroom / chemische-reactieselectiviteit Subject headings: turbulent mixing / stirred reactors / feed stream / chemical reaction selectivity Voor mijn ouders Chapter 1 EFFECT OF MIXING ON THE SELECTIVITY OF CHEMICAL REACTIONS 1 Introduction 2 2 Mixing-sensitive reactions 2 3 Overview of mixing models 4 4 Outline of this thesis 8 Nomenclature 10 References 10 Chapter 2 THE EFFECT OF MIXING ON THE PRODUCT QUALITY IN SEMI-BATCH STIRRED TANK REACTORS Abstract 13 1 Introduction 14 2 Mixing model 15 3 Hydrodynamic parameters 19 3.1 Energy dissipation rate and velocity length scale 19 3.2 Location of a fluid element 23 4 Experimental verification of the model 24 5 Results and discussion 26 6 Conclusions 31 Nomenclature 33 References 34 Chapter 3 MEAN CONCENTRATIONS AND CONCENTRATION FLUCTUATIONS IN A STIRRED TANK REACTOR Abstract 37 1 Introduction 38 2 Model for the mean concentration and concentration variance of an passive tracer fed to a stirred tank reactor 3

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments