Affordable Access

Evolució de la legislació sobre sales cinematogràfiques: la prevenció d'incendis (1896-1935)

Authors
Publisher
Cinematògraf

Abstract

Evolució de la legislació sobre sales cinematogràfiques: la prevenció d'incendis (1896-1935) Evolucio de la legislacio sobre sales cinematografiques: la prevencio d'incendis (1896-1935) Josep Lluis i Paled 307 Estudiar l'evolucio de la legislacio a 1'Estat espanyol relativa a tot el que fa referencia a cinematografia era quelcom impensable per un espai tan redult de temps. Les diverses ramificacions del tema feien que aquest fos, gairebe, un mar sense fons, ja que son moltes les institucions que hi intervenen i moltes les vessants que es poden investigar. Calia acotar 1'abast d'aquest treball , trobar un tema d'interes dins la legislacio i limitar la cronologia a la qual dedicar les se- guents rattles . Despres d'un primer repas a la Legislacio des del 1895 fins avui , la casualitat va ser , en aquest cas, la que va decidir el tema . El seny, qui va imposar el limit cronologic no deixant-me arribar fins la data d'avui ; quelcom impossible , insisteixo, en tan poc espai. La data limit es va fixar en l'any 1935, car aquesta fou la data del darrer Reglamento de Policia de Espectaculos Pz blicos anterior a la Guerra Civil, amb tots els canvis administratius que aquest desastre i les seves consegiiencies van suposar.' Si revisem la legislacio acuradament seguint el decurs dels anys ens adonarem facilment que el cinema no hi apareix fins entrar el segle xx, per ser mes exacte el dia 15 de febrer de 1908, data d'un Reial Decret que dicta un seguit de mesures «encaminadas a evitar los frecuentes incendios en los locales destinados a exhibiciones cinematograficas , determinando , al efecto, las condiciones a que 1. De tota manera cal advertir que el Reglament de 1935 va seguir en vigencia fins que es va fer el de 1982. 309 habra de ajustarse su construcci6n,.2 Abans d'aixb, res de res: un reguitzell de lleis, posteriors a 1895, en les que podria haver sortit el terme cinematografo o qualsevol del seus derivats, fan cas omis d'aquesta manifestacio que queda inclosa

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F