Affordable Access

Download Read

Уманська василіанська школа в період свого розквіту (1796-1830рр.)

Authors
Publisher
Історико-педагогічний альманах

Abstract

ІСТОРІЯ ОСВІТИ Олена Біда ЗАРОДЖЕННЯ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ, ПОСТАНОВКА ЇЇ ВИКЛАДАННЯ У ХVІІІ – ХІХ ст. НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ Ми поставили за мету дослідити еволюцію природознавчої освіти упродовж 18-19 ст. в нашій країні. У зв’язку з цим проаналізована відповідна література і розглянута дана проблема в ретроспективному плані. Природознавство як навчальний предмет увійшло в загальноосвітню школу Росії в епоху Катерини II, коли в 1786 р. була проведена шкільна реформа, в результаті чого були організовані народні училища. У 1786 році одним з головних документів, що регламентував педагогічну освіту і функції вчителя, був “Статут народним училищам у Російській імперії” [13, с.156-158]. Наприкінці XVIII ст. в Україні відкрилися перші народні училища в Чернігові, Новгород-Сіверському, Ніжині, Прилуках, Глухові, Стародубі [14, с.129]. У повітових містах організовували малі училища з дворічним терміном навчання (два класи). Вони обмежувались грамотою, рахунком і вивченням Закону Божого. При створенні народних училищ видавались спеціальні книги, в яких були представлені плани роботи училища, рекомендації для вчителів та учнів, для викладання певних предметів, що вивчались по класах [15, с.2]. У губернських містах статутом були передбачені головні народні училища з п’ятирічним терміном навчання (4 класи, 4-й клас – дворічний). Крім грамоти, рахунку та Закону Божого, тут вивчали латинь, географію, історію, механіку, геометрію, фізику та елементи природознавства. Природознавство вивчалось у 4-му класі і на нього було відведено 5 годин на тиждень [14, с.77]. Географія викладалась у 3 і 4 класах по 3 години на тиждень, при цьому необхідно було застосовувати наочність (карту, глобус) і здобуті знання – використовувати в практичній діяльності: навчати дітей так, “дабы ученики не только названия земель и вод учили, что было бы сухо и пользы мало, но познавали и то, как одно государство связано с другим” [15, с.35]. Ввести природознавство та географію до на

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments