Affordable Access

Метаноліз N-хлор-N-алкокси- і N-ацилокси- N- алкоксипохідних сечовин і бензамідів

Authors
Publisher
Національний університет "Львівська політехніка"
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

186 С. Кравченко1, В. Штамбург2 МЕТАНОЛІЗ N-ХЛОР-N-АЛКОКСИ- І N-АЦИЛОКСИ- N- АЛКОКСИПОХІДНИХ СЕЧОВИН І БЕНЗАМІДІВ 1Дніпропетровський державний аграрний університет; Дніпропетровськ, Україна 2Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Харків Україна При метанолізі N-хлор-N-метоксисечовини 1 і N-ацетокси- N-метокси- сечовини 3 в результаті нуклеофільного заміщення біля атома Нітрогену утворюється N, N-диметоксисечовина 2. В присутності CF3COOAg метаноліз N-хлор-N-метокси-N, -4-нітрофе- нілсечовини 4 приводить до утворення N, N-диметокси- N, -4-нітрофе- нілсечовини 6. При метанолізі N-хлор-N-метокси-4-нітробензаміда 7 і N-ацетокси- N- метокси-4-нітробензаміда 8 утворюється N, N, -ди(метокси)- N, N, - ди-(4- нітробензоіл)гідразин 9. За даними РСА N- метоксисечовини 1,4 і N-хлор- N-метокси-4- нітробензаміда 7 атом Нітрогену в цих сполуках має різну степінь пірамі- дальності, чим і пояснюється відмінність у хімічних властивостях. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F