Affordable Access

Damir Mladić, Um, svijest i qualia

Authors
Publisher
Society for the Advancement of Philosophy ; University of Zagreb – Croatian Studies; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Prolegomena_9_2_2010_Book_Review_.pdf Damir Mladić, Um, svijest i qualia, Klanjec: HZKD, 2007, 317 str. Jedan od naših uglednih profesora filozofije je studente koji bi na nje- govim seminarima previše okolišali s onim što imaju reći (ako su imali što reći) običavao prekidati upadicom: “Kolega, dajte formulirajte tezu!” Imam ozbiljne razloge vjerovati da bi se Damir Mladić loše proveo kod pokojnog profesora. Naime, glavni problem s njegovom knjigom je što njezin “zaplet” započinje debelo nakon što je dobronamjerni čitatelj već izgubio strpljenje. Točnije, ono što stvarno ima reći autor počinje izricati na 269. stranici od njih 317 (računajući literaturu i kazalo)! Kako se to dogodilo? U uvodu knjige piše da je cilj djela pokazati zašto Dennettov “pokušaj rješavanja problema fenomenalne svijesti nije uspio, a primjer na kojem se to nastoj[i] pokazati je primjer jednog sadržaja fenomenalne svijesti: svjesnog iskustva bola”. Slijedi rečenica koja će pažljivijem čitatelju po- dići obrve i prije nego što je zavirio u sadržaj: “U zaključnom dijelu ovog djela nastoje se dati razlozi zbog kojih Dennett nije uspio osjećaj (quale) bola reducirati na ‘vjerovanja o tome da imamo osjećaj bola’” (16; kurziv dodan). Kao prvo, u čemu je razlika između “pokazati” i “dati razloge”? Kao drugo, zašto se navođenje razloga u prilog glavnoj tezi knjige – ne- uspjehu Dennettova projekta objašnjenja fenomenalne svijesti – uporno odgađa do njezina zaključka? Upravo na početku tog zaključnog dijela autor ima potrebu rekapitu- lirati – čitaj: opravdati – prethodni tijek rasprave. To čini ovako: Prvi dio djela opisao je način filozofiranja o problemu uma i tijela u okviru kojeg je nastao problem svijesti. Taj način filozofiranja ima svoju povijest i svoj specifični rječnik koji je potrebno razumjeti kako bismo mogli ra- zumjeti i Dennettovo ‘objašnjenje’ svijesti. Svaka teorija svijesti, pa tako i Dennettova, treba odgovoriti na probleme ‘fenomenalne’ svijesti, probleme koji su o

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments