Affordable Access

Books in social science library review

Authors
Publisher
Vietnamese Academy of Social Sciences (VASS)
Publication Date

Abstract

Giới thiệu tóm tắt nội dung các cuốn sách:1, Tăng cường giáo dục, rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới2, Phát triển giáo dục-đào tạo trong giai đoạn hiện nay và một số chính sách, quy định mới đối với nhà giáo3, Về tín ngưỡng lễ hội cổ truyền

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments