Affordable Access

La utilitat i l'impacte de la certificació de l'R+D i la Innovació. Qui en treu més profit, l'empresa, l'administració, la societat o la universitat?

Authors
Publisher
Coneixement i societat
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

La utilitat i l’impacte de la certificació de l’R+D i la innovació. qui en treu més profit, l’Empresa, l’Administració, la Societat o la Universitat? CONEIXEMENT I SOCIETAT 14 ARTICLES 52 LA UTILITAT I L’IMPACTE DE LA CERTIFICACIÓ DE L’R+D I LA INNOVACIÓ. QUI EN TREU MÉS PROFIT, L’EMPRESA, L’ADMINISTRACIÓ, LA SOCIETAT O LA UNIVERSITAT? Anna M. Sánchez i Granados* Aquest any 2007 ha estat decisiu quant a la creació i el disseny del que podem anomenar les 3 P de l’excel·lència en la gestió de la innovació, un segell que ajudarà les organitzacions a prendre consciència d’un fet constatat: no hi pot haver innovació sense projectes, ni projectes sense personal investigador i serà difícil d’assolir els objec- tius amb èxit, mantenint una posició solvent al llarg del temps, sense implantar una gestió correcta del procés d’innovació. Atès que per valorar les actuacions, rectificar i optimitzar els resultats estem obligats a mesurar, hem d’avaluar amb un cert ordre el compliment de les condicions mínimes establertes, és a dir, les nostres persones, els pro- jectes i els processos de gestió, amb el suport d’indicadors formalitzats. En aquesta línia, els sistemes de certifi- cació aporten uns criteris homogenis i estandarditzats, unes eines de diagnosi i de millora de la capacitat com- parativa i d’anàlisi evolutiva fiable i precisa que es posen a disposició dels ens interessats. En aquest article es mostren els beneficis de la certificació de l’R+D i la Innovació tant per a les empreses, com per a l’Administració, la Universitat i la Societat. Paraules clau: recerca, innovació, avaluació, certificació. Sumari 1. Introducció 1.1. La necessitat d’innovar 1.2. La innovació i la recerca al sector públic i privat 1.3. La certificació com a promotora de la innovació 1.4. Avaluació de la innovació * Anna Sánchez és la directora general de l’Agència d’Acreditació en Recerca, Desenvolupament i Innovació (AIDIT). També és professora associada de Gestió de la innovació a la UPC. con

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments