Affordable Access

Tuđinci, gospodari ili »mrvice«

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Split; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

TUĐINCI, GOSPODARI ILI »MRVICE« V l a d o L o z i ć Kriste, Tvojii postupci često mi izgledaju čudni, katkad pristrani, a pone- kad i izazovni. Dok mi na dnu srca plamti želja da prozborim rtiječ i o TVojim stavovima, dotle razvoj dogadajâ nutrine i cinâ donosi pravo rješenje, kao sretni iz­ laz liz zamršene situacije. Kad Te patnica Kanaanka moli za sućut, pomoć dSi riječ utjehe, Ti kao bezosjećajno zastupaš »sivoje« gotovo mišljenje i stav; tuđinci su uvijek tuđinci; njima uvijek pripadaju »mrvice«, i sve ono što dm prethodi, ili što ih kruni. Možda »tuđinci« zaista i jesu uvijek »tuđinci«?! Čini mi se, teko je uvijek bilo! Vlast i moć vlasti uvijelk su bile (temeljna ođredna stvarnost dijeljenja ljudi, njihovih zivotâ. To stanovište i postu­ pak prema čovjeku uvijek su bili tragikomični, sudbinski opečaćeni, umjetno usmjereni. Adam je 'imao časit i hrabrost, ali ne i sreću, uzeti, odnosno prim iti sud­ binu svih ljudi u svoje ruke, poigrati se s njom, ili, makar, tako je ozna­ čiti, da ne bi riječ bila i nehotice i danas radosno bogata, onakva kao i jučer, uvijek ljudska, jednaka za svakoga, ne prekinuta .prije vremena, me ucviljena samom sobom. Siguran sam da »mrvice« nisu »mrvice«, jer kad su to, onda su mnogo Više od toga. Govoreći o njima, i ne htijući, vraćam se na izvor čovjekova djela, akcije, osjećaja, onoga nikad nevidljivoga i vječno skrivenoga, na dnu čovjeka. Stvarnost riječi, kao pratilicu čina, i Ti si doslovno preuzeo. I tu si se toliko približio čovjeku, da neupućen u suprotnosti liječi i života može pomisliti da si i Ti i sam nedaleko nepravdi. No, kad stvarnost »mrvica«, u unutrašnjem skladu s Tvojom Riječju i bolnim jaukom čovjekove stvarnosti, izravnava sudbinu svih podjela, dolazi se na korijen Tvoga poslanja i Tvoje Riječi. Tada i Ti, Kriste, neočekivaino »padaš«, popuštaš i priznajes zahtjev vjere kao pravo i sa­ držaj tako krute riječi i susreta. I što li uopće 'biva kad se ne razumije, ili ne shvati, pravi smisao riječi,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F