Affordable Access

La Relació entre periodistes i lectors en el període inicial de la formació de la premsa moderna (Barcelona 1840-1843)

Authors
Publisher
Universitat Pompeu Fabra
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Periodística, 04 (1991) S -3 -D5 JAUME GUILLAMET LA RELACIÓ ENTRE PERIODISTES I LECTORS EN EL PERÍODE INICIAL DE LA FORMACIÓ DE LA PREMSA MODERNA (Barcelona 1840-1843) F 4 I període 1840-1843 a la premsa diària de Barcelona presenta la conjunció d'una sèrie de factors que permet considerar-lo com el moment inicial del procés de formació de la premsa moderna, com he estudiat en una obra específica (1). Tot i que aquest procés no es completarà fins a la tercera part del segle XIX, després de la Revolució de 1868, el període inicial esmentat ja registra l'aparició i la coincidència de tots els elements característics de la premsa i del periodisme contemporanis. Entre les novetats més significatives d'aquest període hi ha el fet que per primera vegada els periodistes es pregunten públicament per la seva relació amb els lectors, per la relació entre el producte de la seva feina i alió que els lectors poden esperar dels diaris i periòdics. Pere Mata, polític liberal i metge, però també periodista, va publicar en aquest sentit un article el 1842 a "El Constitucional", titulat "Apuros de un periodista" (2), que és el text més antic que coneixem d'un periodista català sobre la seva pròpia feina. Entre 1840 i 1843, sota el govern i la regència d'Espartero, la premsa va gaudir un període excepcional de llibertat d'expressió, que ha estat considerat per diversos autors com un dels més absoluts de tots els temps. Aquest règim de llibertat, consagrat per un sistema de jurats d'imprenta que falla quasi sempre a favor dels periòdics, degut a una pressió social i política molt forta, afavoreix un fort desenvolupament de la premsa política i ideològica, però sobretot dóna lloc a l'aparició i desenvolupament de la informad() política com a contingut principal dels diaris i periòdics. Hi ha entre els contemporanis una percepció d'aquest canvi d'orientació de la premsa. El memorialista menestral Josep Coroleu ha deixat escrit en les seves memòries: "EL viejo y sesudo 'Diario de Barcelona'

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments