Affordable Access

Preventiva åtgärder mot spridningen av HIV/AIDS i Uganda - en kostnadseffektiv lösning?

Authors
Publisher
Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Kostnadseffektivitet
 • Hiv/Aids
 • Afrika
 • Hiv
 • Uganda
 • Economics
 • Econometrics
 • Economic Theory
 • Economic Systems
 • Economic Policy
 • Nationalekonomi
 • Ekonometri
 • Ekonomisk Teori
 • Ekonomiska System
 • Ekonomisk Politik
 • Business And Economics

Abstract

HIV/AIDS upptäcktes i början av 1980talet och utvecklades snabbt till en omfattande epidemi. Värst drabbat är Afrika söder om Sahara med 2/3 av världens cirka 40 miljoner smittade. Uganda, som ligger norr om Victoriasjön, var bland de första länderna att rapportera om HIV-fall och hade under 1990talets början en HIV-prevalens på omkring 20 %. Sedan dess har man lyckats minska spridningen av smittan och uppger idag en prevalens på omkring 4 %. Uppsatsen syftar till att se på vilka preventiva åtgärder mot spridningen av HIV/AIDS som genomförts i Uganda och i möjligaste mån deras kostnadseffektivitet uttryckt i USD/förhindrat fall av HIV-smitta. I de fall där det inte är möjligt att urskilja effekterna av olika interventioner har jag istället koncentrerat mig på ekonomisk epidemiologi för att se vilka de förväntade effekterna av åtgärderna är. Slutsatsen blir att det förmodligen är en kombination av olika åtgärder som har lett till Ugandas framgång. De viktigaste åtgärderna verkar dock vara regeringens synliggörande av problemet tillsammans med utbildningssatsningar samt att man tidigt erbjöd frivillig HIV-testning.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments