Affordable Access

Magdalena Nowicka i Maria Rovisco, ur.: Cosmopolitanism in Practice

Authors
Publisher
Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

Stud. ethnol. Croat., vol. 22, str. 395-418, Zagreb, 2010. Prikazi 416 Magdalena Nowicka i Maria Rovisco, ur.: Cosmopolitanism in Practice Farnham, England: ashgate, 2008., 204 str. zbornik Cosmopolitanism in Practice okuplja tekstove uglavnom sociologa i antropologa različitih znanstvenih interesa, koji na različite načine problematiziraju kozmopolitizam, manje kao filozofski, politički ili kulturni koncept (iako se pojam kozmopolitizma u člancima obrađuje dijakronijski i sinkronijski, a zbornik donosi i preglede često mu upućivanih kritika), a više kao upotrebni i djelatni koncept u cijelom nizu različitih konteksta. Ulrich Beck predgovor zbornika započinje ocrtavanjem faza korištenja koncepta globalizacije u društvenim znanostima, koje se kretalo od poricanja važnosti i historijske novine (ekonomske) globalizacije, preko teoretskog situiranja koncepta kao druge faze i 'kozmopolitizacije' (koja pretpostavlja zamagljivanje granica među državama, kulturama i običnim ljudima te susret s Drugim) kao treće faze pa do 'epistemološkog preokreta' kao posljednje faze. Ovu knjigu smatra predstavnicom pete faze te genealogije – značenje kozmopolitizma u praksi. Urednice zbornika, Magdalena Nowicka i Marija Rovisco, u uvodu predlažu novu upotrebu koncepta kozmopolitizma kao "analitičkog alata za proučavanje određenog oblika samo-transformacije" (6) za propitivanje svakodnevnih praksi u raznim društvenim i institucionalnim kontekstima. Tekstovi u ovom zborniku prilog su takvom razumijevanju pojma. zbornik je podijeljen u tri dijela. Tekstovi u prvom dijelu, objedinjeni naslovom "Mobilities", bave se različitim praksama mobilnosti: onima unutar institucionalnog konteksta ("Looking at the Practice of UN Professionals: Strategies for Managing Differences and the Emergence of a Cosmopolitan journey" autorica Magdalene Nowicke i Ramin Kaweha), migracijama visoko obučenih profesionalaca u Veliku Britaniju ("The Middle Class Cosmopolitan Journey: The Life Trajectories and

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.