Affordable Access

Mehanizmi otpornosti: kad tumor uzvrati udarac

Authors
Source
Legacy
Keywords
  • Biochemistry And Molecular Biology
  • Genetics
  • Evolution And Phylogenetics
  • Oncology

Abstract

Tumorske stanice zbog nestabilnosti genoma i visoke učestalosti mutacija brzo postaju otporne na protutumorske lijekove (citostatici), što je glavna prepreka uspješnom liječenju. Kako tumor uzvraća udarac? Mehanizmi otpornosti tumorskih stanica na citostatike su mnogobrojni i djeluju uzvodno i nizvodno od ciljne molekule. Rezultati istraživanja mehanizama otpornosti u našem laboratoriju pokazali su da kronično izlaganje HEp2 tumorskih stanica ljudskog karcinoma grkljana karboplatini uzrokuje razvoj otpornosti na karboplatinu (7T stanice) ali i križnu otpornost na citostatike koji djeluju na druge načine. Molekularni mehanizmi otpornosti 7T stanica ljudskog karcinoma grkljana na karboplatinu su: a) smanjeni unos citostatika u stanicu, b) smanjena ukupna stanična platinacija i platinacija DNA i c) kočenje apoptoze. U našem laboratoriju smo na HEp2 stanicama ljudskog karcinoma grkljana nedavno otkrili novi mehanizam otpornosti koji se temelji na povećanoj ekspresiji λVβ3 integrina, staničnih receptora za izvanstanični matriks. Na modelu Cal 27 skvamoznih stanica ljudskog karcinoma jezika također smo potvrdili da su stabilni transfektanti s povećanom ekspresijom λVβ3 integrina otporni na različite citostatike u odnosu na roditeljske stanice. Međutim, povećana ekspresija integrina u HEp2 i Cal 27 stanicama inducira različite mehanizme otpornosti na citostatike. Iz rezultata naših istraživanja možemo zaključiti da u razvoju otpornosti tumorskih stanica na citostatike sudjeluju mnogobrojni molekularni mehanizmi koji su često istovremeno prisutni u stanici i koji uzrokuju istovremenu otpornost na više različitih citostatika. Teško je predvidjeti koji će se mehanizmi otpornosti aktivirati u nekom tumoru jer to ovisi i o vrsti tumora i o primijenjenom citostatiku.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F