Affordable Access

RIJEČ UREDNIŠTVA

Authors
Publisher
Veterinarski fakultet Sarajevo
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

RIJEČ UREDNIŠTVA Prvi broj Veterinarije izašao je 1951. godine, tako da ove godine obilježavamo jubilej - 60 godina izlaženja. Motiv i primarni cilj časopisa, u to vrijeme bio je doprinos konsolidaciji veterinarske djelatnosti u Bosni i Hercegovini. Ključnu ulogu u tom procesu imali su dvije godine ranije osnovani Veterinarski fakultet i tadašnja zakonska regulativa o suzbijanju i iskorjenjivanju zaraznih i drugih stočnih bolesti, o organizaciji veterinarske službe u domenu obrazovanja kadrova svih nivoa stručnosti, te neophodnost pokretanja aplikativnih i naučno-istraživačkih projekata sa popularizacijom veterinarske struke i nauke u širokoj praksi. Ti zadaci akutuelni su i danas, naravno nadopunjeni novim, savremenim zahtjevima koji su u međuvremenu stavljeni pred veterinarsku struku. Sve ove godine profil i sadržaj časopisa ostao je u okvirima struke i time očuvao tradiciju i prepoznatljivi imidž. Međutim i profil i sadržaj se moraju oplemeniti novim disciplinama veterinarskog usmjerenja u skladu s njihovom domenom u naučnom ili aplikativnom smislu. Aktuelno uredništvo budućnost Veterinarije vidi kao međunarodno relevantnog časopisa, indeksiranog u naučnim bazama podataka koji će objavljivati recenzirane radove visokog naučnog i stručnog nivoa. Svi ti ciljevi su vodilja ka međunarodnom priznanju kvaliteta kroz indeksaciju u bibliografskim bazama naučnih i stručnih radova. Dostupnost i pretraživost članaka kroz relevantne baze podataka će domaćim i međunarodnim stručnjacima iz veterine i srodnih oblasti učiniti Veterinariju poželjnijom adresom za objavljivanje. Indeksiranje donosi nove odgovornosti - redovnost izlaženja i stalno podizanje kvaliteta radova. Dostizanje novog kvaliteta zahtijeva veća materijalna sredstva, bilo za podmirivanje troškova uredništva, plaćanje recenzenata, te materijalno opremanje redakcije. Druga važna stvar je preorijentacija na isključivo ONLINE izdanje, koje predstavlj

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F