Affordable Access

Latenska kultura na prostoru Požeške kotline

Authors
Publisher
Department of Archaeology, Faculty of Humanities and Social Sciences
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Požeška Kotlina
  • Latenska Kultura
  • Skordisci
  • Panonci
  • Breuci
  • Mons Claudius
  • Velika Pleternica
  • Bilač
  • Imrijevci

Abstract

Na prostoru Požeške kotline zabilježeni su nalazi svih razvojnih faza latenske kulture koja je u međuriječju Save, Drave i Dunava obilježila razdoblje mlađega željeznog doba. Nalazi iz Velike i Bilača svjedoče od ranoj latenizaciji južnopanonske kasnohalštatske kulturne sredine koja se odvijala tijekom 4. st. pr. Kr. Oko 300. god. pr. Kr. prostore srednjeg Podunavlja trajno naseljavaju Kelti koji zajedno s autohtonim panonskim stanovništvom stvaraju plemensku zajednicu Skordiska. Njihova zapadna granica rasprostiranja, prema zabilježenim nalazištima dopirala je do rijeke Orljave i istočnih obronaka slavonskih planina koje se u antičkim izvorima spominju kao Mons Claudius. Uz manji broj nalaza s kraja ranoga i srednjeg latena koji svjedoče o kontinuiranoj prisutnosti latenske kulture na prostoru Požeške kotline, najveći broj nalazišta pripada razdoblju kasnog latena kada se bilježi postojanje većeg broja naselja. O postojanju kasnolatenskoga groblja s paljevinskim ukopima u Bilaču svjedoče iznimni nalazi dva mača s koricama od željeznog lima koji upotpunjuju saznanja u poznavanju bojne opreme Skordiska s kraja 2. i tjekom 1. st. pr. Kr. kada međuriječje Save, Drave i Dunava počinje zaokupljati pažnju nastupajuće rimske države. Na osnovi analize antičkih pisanih izvora te nalaza latenske kulture na području brodske Posavine, pretpostavlja se kako su tijekom mlađega željeznog doba Požešku kotlinu uz keltske Skordiske naseljavali najvjerojatnije i panonski Breuci. Jedan od najvažnijih razloga naseljavanja Skordiska na prostoru Požeške kotline su ležišta grafita kojeg su obliato koristili u keramičarskoj proizvodnji.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments