Affordable Access

Economie en ethiek: Een onderzoeksprogramma.

Authors
Source
Legacy

Abstract

Tijdschrift voor Economie en Management Vol. XXXVI, 1, 1991 Economie en ethiek: een onderzoeksprogramma door E. SCEIOICKAERT" Nog steeds denken sommige economen dat economie en ethiek niets met elkaar te maken hebben. Dit is verrassend. Economen in het bedrijfsleven of in overheidsdienst nemen voortdurend beslissingen met belangrijlie ethische implicaties. Ook de economische weten- schap is vanaf het begin sterk normatief gekleurd geweest en het aflei- den van voorschriften voor de economische politiek is steeds e h van haar voornaamste objectieven geweest. Analyse van de marktwerlng is hand in hand gegaan (of soms zelfs verward) met de beoordeling ervan. Men zou zelfs kunnen zeggen dat heel het domein van de macro-economie ontstaan is vanuit een ethisch-politieke bekommer- nis om de werkloosheid. Ook door niet-economen wordt in de dagelijkse discussies vaak uit- gegaan van een diepe kloof tussen economie en ethiek. Er wordt dan een scherp onderscheid gemaakt tussen twee werelden. De eerste we- reld is die van de economie en wordt gekenmerkt door een streven naar geldgewin en een gevoelloze bekommernis om efficientie. Daar- naast is er een zachte of sociale wereld waar hogere menselijke waar- den nagestreefd worden : een gezond milieu, een rechtvaardige ver- deling waar ieders rechten worden gerespecteerd, de ontplooiing van de menselijlie creativiteit door de kunst. In deze visie zijn economen en mensen uit het bedrijfsleven per definitie verdacht en is het de taak :'' Centrum Ecoilomie en Ethiek, K.U.Leuven Redacteur van dit themanummer. van de ethische reflectie om de belangrijke menselijke waarden tegen de economische opdringerigheid te verdedigen. Deze visie is rijkelijk naief. Mensen zijn overal mensen en zonder verdere argumentatie is het niet duidelijk waarom de slechteriken vooral in het economische milieu zouden moeten aangetroffen wor- den. Ook vanuit normatief standpunt is het onderscheid tussen twee werelden zeer misleidend : er is

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F