Affordable Access

Obljetnice u 2011. i 2012.

Authors
Publisher
The Historical Society of Križevci
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

462 TErEZIJA hOrVAT  OBLJETNICE u 2011. I 2012. GODINI CrIs, GOD. XIII., Br. 1/2011., sTr. 462 - 465 Obljetnice u 2011. i 2012. godini TEREZIJA HORVAT Obljetnice u 2011. godini 1351. Ban stjepan potvrdio povlastice slobodnog i kraljevskog grada Križevca iz 1252. godi- ne. 1431.� Čazmanski Kaptol uvodi plemiće grada Ve- likog Kalnika u posjede koje im je darovao kralj Žigmund. 1481. Veliki ili Opći sud kralja Matije Korvina u Zagrebu osudio je 69 plemića iz Križevačke županije zbog nasilja. smrtne presude za- mijenjene su novčanim kaznama. 1501. Napravljen Popis župa Zagrebačke biskupi- je. u Popisu se nalazi niz podataka o župa- ma iz križevačkog kraja. 1511. u Križevcima zasjedao jedan od sabora za slavoniju. 1611. Isusovci preuzeli Glogovnicu i ondje oba- vljali misionarsku djelatnost. 1661. Leopold I. donio odredbu o ujedinjenju Gornjeg i Donjeg grada Križevca koja nije odmah provedena. 1741. rođen Jozafat Bastašić, biskup Grkokato- ličke biskupije u Križevcima od 1787. do smrti 1793. godine. Od cara Leopolda II. is- poslovao je da se sjedište Biskupije prenese iz Gornjeg Tkalca u Križevce. 1751. Donesena konačna odluka o ujedinjenju Gornjeg i Donjeg grada Križevca, a 10. ožujka 1752. je i provedena. 1751. Obnovljena kapela sv. Florijana, zavjetna kapela podignuta nakon požara 1735. godi- ne. 1791. Iz prostora bivšeg franjevačkog samostana i crkve iseljena ljekarna i vojna bolnica, zgra- de se adaptiraju za potrebe Grkokatoličke bi- skupije. (u samostanskom vrtu za austrijsko- -turskih ratova od 1786. do 1791. godine bila uređena vojna bolnica). 1791. sjedište Grkokatoličke biskupije iz Tka- lca preseljeno u križevački franjevački sa- mostan koji je nakon ukinuća njihova reda 1782. godine ostao prazan. 1801. Grkokatolički biskup trajno se nastanio u Križevcima. 1801. u Križevcima umro Martin sabolović, ma- tematičar i pjesnik. Doktorirao filozofiju i teologiju, pisao šaljive pjesmice (Carmen macarinicum in Crisienses i dr.). 1821. u Križev

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F