Affordable Access

Obljetnice u 2011. i 2012.

Authors
Publisher
The Historical Society of Križevci
Publication Date

Abstract

462 TErEZIJA hOrVAT  OBLJETNICE u 2011. I 2012. GODINI CrIs, GOD. XIII., Br. 1/2011., sTr. 462 - 465 Obljetnice u 2011. i 2012. godini TEREZIJA HORVAT Obljetnice u 2011. godini 1351. Ban stjepan potvrdio povlastice slobodnog i kraljevskog grada Križevca iz 1252. godi- ne. 1431.� Čazmanski Kaptol uvodi plemiće grada Ve- likog Kalnika u posjede koje im je darovao kralj Žigmund. 1481. Veliki ili Opći sud kralja Matije Korvina u Zagrebu osudio je 69 plemića iz Križevačke županije zbog nasilja. smrtne presude za- mijenjene su novčanim kaznama. 1501. Napravljen Popis župa Zagrebačke biskupi- je. u Popisu se nalazi niz podataka o župa- ma iz križevačkog kraja. 1511. u Križevcima zasjedao jedan od sabora za slavoniju. 1611. Isusovci preuzeli Glogovnicu i ondje oba- vljali misionarsku djelatnost. 1661. Leopold I. donio odredbu o ujedinjenju Gornjeg i Donjeg grada Križevca koja nije odmah provedena. 1741. rođen Jozafat Bastašić, biskup Grkokato- ličke biskupije u Križevcima od 1787. do smrti 1793. godine. Od cara Leopolda II. is- poslovao je da se sjedište Biskupije prenese iz Gornjeg Tkalca u Križevce. 1751. Donesena konačna odluka o ujedinjenju Gornjeg i Donjeg grada Križevca, a 10. ožujka 1752. je i provedena. 1751. Obnovljena kapela sv. Florijana, zavjetna kapela podignuta nakon požara 1735. godi- ne. 1791. Iz prostora bivšeg franjevačkog samostana i crkve iseljena ljekarna i vojna bolnica, zgra- de se adaptiraju za potrebe Grkokatoličke bi- skupije. (u samostanskom vrtu za austrijsko- -turskih ratova od 1786. do 1791. godine bila uređena vojna bolnica). 1791. sjedište Grkokatoličke biskupije iz Tka- lca preseljeno u križevački franjevački sa- mostan koji je nakon ukinuća njihova reda 1782. godine ostao prazan. 1801. Grkokatolički biskup trajno se nastanio u Križevcima. 1801. u Križevcima umro Martin sabolović, ma- tematičar i pjesnik. Doktorirao filozofiju i teologiju, pisao šaljive pjesmice (Carmen macarinicum in Crisienses i dr.). 1821. u Križev

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments

More articles like this

2011–2012 Reviewers

on Brain and Behavior Jan 01, 2013

Vibronic spectrum of the U2isoelectronic center in...

on Journal of Luminescence Jan 01, 1982
More articles like this..