Affordable Access

Quin va ser el paper dels juristes catalans en el debat entre absolutisme i constitucionalisme?

Authors
Publisher
Manuscrits: revista d'història moderna
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

QUIN VA SER EL PAPER DELS JURISTES CATALANS EN EL DEBAT ENTRE ABSOLUTISME I CONSTITUCIONALISME? JOAN LLUIS PALOS PEÑARROYA Universitat de Barcelona RESUMEN: iCuálfue el papel de 10s juristas catalanes en el debate entre absolutisrno y constitucionalisme? Joan Lluís Palos Peñarroya estudia el papel político de 10s juristas en la Cataluña del siglo XVII a la luz del contraste absolutismo/constitucionalismo, papel que se plasma dentro de las instituciones catalanas de gobiemo y en el terreno de la "opinion pública". RESUM: Joan Lluis Palos Peñarroya estudia el paper polític dels juristes a la Catalunya del segle XVII a la llum del contrast absolutisme/constitucionalisme, paper que es plasma dins las institucions catalanes de govern i en el terreny de la "opinió pública". SUMMARY: The role of Catalan jurists in the debate between absolutisrn and constitutionaiisrn Joan Lluís Palos Peñarroya considers the political role jurists in 17th century Catalonia, in front of the absolutist/constitucionalist dualism. This role is projected inside the several Catalan governmental institutions and also in the field of "public opinion". Primer de tot, per descomptat, vull agrair als amics de l'area d'Historia Moderna, i especialment al professor Ricardo Garcia CArcel, I'oportunitat que em proporcionen de manifestar, tot i que de manera ben modesta, el meu reconeixement al professor John Elliott, tant pel mestratge exercit mitjanqant els seus escrits -em confesso un dels devoradors de La Revolta Catalana a que abans es feia al.lusió- com per la seva disponibilitat sempre que m'hi he adreqat sol.licitant-hi orientació per a la meva recerca. Dit aixo, i centrant-me directament en el contingut de la pregunta, penso que una bona forma d'abordar-la podria ser esmicolant-ne I'enunciat per tal d'identificar alguns dels elements implícits i, d'aquesta manera, entendre'n millor el sentit. El primer d'aquests elements es refereix als protagonistes de la qüestió, és a dir, el

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F