Affordable Access

THE EFFECT OF H-FABP GENE POLYMORPHISM ON CARCASS AND MEAT QUALITY IN THE POLISH NATIVE ZŁOTNICKA SPOTTED PIG

Authors
Publisher
Faculty of Agriculture, University of Zagreb
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Fattened Pigs
  • Heart Fatty Acid-Binding Protein Gene
  • Carcass And Meat Characteristics
  • Tuczniki
  • Gen Wiążący Kwasy TłUszczowe W Sercu
  • Charakterystyka Tuszy I Mięsa

Abstract

W celu oszacowania zależności pomiędzy genotypem H-FABP/HinfI a cechami jakości tuszy i mięsa, badaniu poddano łącznie 30 tuczników rasy złotnickiej pstrej. Podczas uboju pobrano od zwierząt krew do probówek zawierających antykoagulant K3EDTA i przechowywano w temperaturze -25ºC do czasu analizy. Genotypy względem mutacji genu H-FABP, którego produktem są białka wiążące kwasy tłuszczowe identyfikowano metodą PCR-RFLP używając endonukleazy restrykcyjnej HinfI. Cechy fizyko-chemiczne mięsa określono na części lędźwiowej mięśnia najdłuższego grzbietu. Dwa allele (H i h) oraz trzy genotypy (HH, Hh i hh) stwierdzono w analizowanej próbie świń. Wpływ polimorfizmu genu H-FABP wykazano w zakresie masy ciała przy uboju oraz masy tuszy zimnej, obie masy były cięższe w grupie hh (113,33 kg i 84,27 kg) niż wśród osobników Hh (106,06 kg i 76,40 kg) oraz HH (103,75 kg i 73,40 kg); P≤0,05 oraz P≤0,01. Różnice pomiędzy średnią grubością słoniny dla trzech genotypowych grup były nieistotne. Jednakże, istotne różnice stwierdzono pomiędzy polimorfizmem w locus H-FABP/HinfI a podstawowym składem chemicznym. Mięso tuczników o genotypie hh odznaczało się wyższą zawartością tłuszczu śródmięśniowego (2,64%) w porównaniu do mięsa tuczników o genotypie HH (1,99%); P≤0,05. Wartości wszystkich analizowanych cech wskazywały na dobrą jakość mięsa świń polskiej rodzimej rasy złotnickiej pstrej.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F