Affordable Access

Trivijalna književnost, Zbomik tekstova, priredila Svetlana Slapšak, Studentski izdavački centar UK SSO Beograda, Institut za književnost i umetnost, Beograd 1987, 192 str.

Authors
Publisher
Institute of Ethonology and Folklore Research
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Nar. umjel. 24, 1988, sir. 207 - 275, PRIKAZI 239 Ili... ili (1935) ITa Gabro Cvitanovic pnca orniljenu anegdotu puckog poucnog stiva 0 Aleksandru Velikom i susretu s obicnim vojnikom istog imena (IIi promijeni ime ili vladanje!). Istu anegdotu donosi Matija Antun Reljkovic u svojoj poucnoj puckoj knjilici Nek jesvasta 1795. godine. Raspon pripovijedanjao Aleksandru Velikom krece se od srednjo- vjekovnog stiva do puckog poucnog stiva u dvadesetom stoljecu. mYNA ZECEVIC Martii!. Grgurovac, Pucko stvarala~tvo Sla- vonije i Baranje, Drustvo knjiZevnika Hrvat- ske, Ogranak Vinkovci, Vinkovci 1987, 199 str. U knjizi su po prvi put prikupljeni podaci o jednom dijelu pjesnika koji live u Slavoniji i Baranji. Da se radi 0 ve6em broju pucldh pjesnika, moze se zakIjuciti na temelju popisa sedamdcseL imena onih koji nisu usli u ovaj specificni pucki knji~evni leksikon (vidi str. 30, Nezastupljem) koji je ureden amaterskim zala- ganjem Martina Grgurovca. o svakom je puckom pjesniku objav- ljena kraea biografska natuknica s fotografijom i adresom prebivalista inaznaceni su objavljeni radovi. I pored objavJjenih malih fotografija, neld su pjesnici i pjesnikinje slikani u narodnim nosnjama. Slike su otisnute na nacin kako se objavJjuju uzorci oarodnih nosnji: figure su "izrezane" iz okvira fotografije i otisnute na hijeloj podlozi luksuznog papira. Medu njima je slika oesto poznatijeg puckog pjesnika Mile Krajine, koji se fotografirao s kuburom za pojasom is guslama u lijevoj ruci; Ilija Dretvic drli tamburicu i dvojnice; Vladimir Reskovic drzi knjigu u ruci, a na prsluku mu je usiven hrvatski grh. Osmero njih, medu njima i dvije pjesnikinje, imaju drz.anje knjirevno-etnolo- skih manekena koji emotivno i samouvjereno na sebi izlazu nosnju svoga kraja. Nakon biografske natuknice slijedi izbor dvije do tri pucke pjesme iIi poneki ulomak proznog teksta. Ima pjesnika i sa zavrsenim fakultetom, jedan lijecnik, akademski slikar, pravnik, novinar, tu su zatim prosvjetni radnici, domaCice, radnici raz

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F