Affordable Access

De Schelde: een stroom natuurtalent [BROCHURE]

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Belgium
  • Schelde R.

Abstract

De SchelDe een st room natuurta lent A g e n t s c h a p v o o r Natuur en Bos Hoe is het vandaag gesteld met de Schelde? Hoe was het vroeger en welke ontwikkelingen mo-gen we verwachten in de toekomst? Welke soorten van leven vinden we in het estuarium? Deze laatste vraag, naar de biodiversiteit, staat meer dan ooit in de belangstelling. Sinds het begin van de 21ste eeuw lijkt er iets te veranderen in de hoofden: stilaan geraakt iedereen ervan overtuigd dat het hoog tijd is om actie te ondernemen. Veel planten- en diersoorten krijgen het inderdaad steeds moeilijker om een geschikte leefomgeving te vinden. Bovendien worden ze teruggedrongen in steeds kleinere gebieden, wat leidt tot een immense verarming van de natuur. Helaas ontsnappen ook de Schelde en haar estuarium niet aan deze tendens. Elke kans om op grote schaal aan natuurontwikkeling te doen, moeten we dan ook met beide handen grijpen. Niet alleen om ecologische redenen, maar evenzeer vanuit maatschappelijke en economische overwegingen. In Vlaanderen werken we hard mee aan het realiseren van een internationaal netwerk van natuurgebieden. Door speciale beschermingszones aan te duiden, krijgt dit ‘Natura 2000-netwerk’ vorm op het terrein. In deze gebieden nemen we maatregelen om soorten en habitats te beschermen, zoals bepaald in de zogeheten ‘instandhoudingsdoelstellingen’. Ook specifiek voor de Zeeschelde zijn dergelijke natuurdoelstellingen opgesteld. De uitvoering van ambitieuze projecten, zoals het geactualiseerd Sigmaplan en het strategisch plan van de Antwerpse Haven, biedt een uitstekende kans om deze doelstellingen daadwerkelijk te halen. Heel wat van deze projecten binden immers meteen ook de strijd aan tegen wateroverlast en verzoenen de toekomstige economische ontwikkelingen met de draagkracht van de stroom. Het optimaal afstemmen van ecologi- sche, sociale en economische ambities is een grote uitdaging, die het Agentschap voor Natuur en Bos, samen met haar vele

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments