Affordable Access

L'impacte econòmic de la Fundació Gala-Salvador Dalí en el seu entorn

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Portada RdG.240 (Page 1) 54 E Revista de Girona F núm. 240 gener - febrer 2007 E Economia Economia Ricard Rigall L’impacte econòmic de la Fundació Gala–Salvador Dalí en el seu entorn El sector cultural d’un territori té un paper molt impor- tant en la preservació, el foment i la divulgació del patrimoni i del llegat històric i artístic d’una determina- da comunitat de persones. A l’hora de valorar la importància d’aquest sector per a un cert conjunt d’individus, sovint es restringeix l’atenció als aspectes més purament relacionats amb la cultura (vegeu Arias i Frey). Aquesta limitació ignora les múltiples influències addicionals que qualsevol activitat relacionada amb la cultura té sobre la comunitat on es troba inserida. Una d’aquestes influències es refereix a l’impacte econò- mic, és a dir, els recursos econòmics generats en el territori gràcies a l’activitat cultural. Aquest article, a través de l’anàlisi de l’impacte que la Fundació Gala – Salvador Dalí té sobre l’economia del seu entorn, vol contribuir a fer palès com la importància d’una institu- ció d’aquest tipus per a la comunitat on està inserida traspassa els aspectes purament culturals. La Funda- ció Gala – Salvador Dalí, en addició al seu important paper formatiu i educatiu i a la seva aportació a la con- servació i manteniment del patrimoni cultural, també arrossega turisme cultural. Això es tradueix en l’atracció de despesa i la generació de riquesa dins del seu àmbit territorial, que fa que la Fundació compleixi una funció dinamitzadora per a l’economia del seu entorn. La quantificació d’aquest impacte és necessària per posar en context la veritable magnitud i importància d’una institució com la Fundació Gala – Salvador Dalí. E Revista de Girona F núm. 240 gener - febrer 2007 E 55Economia F Algunes dades bàsiques de la Fundació Gala – Salvador Dalí En el context dels museus de belles arts a l’Estat espanyol, la Fundació Gala – Dalí va ser el 2005 la primera institució privada en nombre de visi- tants i la

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments