Affordable Access

Materialistisk och normativ ekonomism

Authors
Publisher
Department of Sociology, Lund University
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Sociology
  • Ekonomism
  • Sociologi
  • Educational Sciences
  • Utbildningsvetenskap
  • Social Sciences

Abstract

????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????? Institutionellt Arkiv vid Lunds Universitet Adress: http://www.lu.se ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? 1 Publicerad i Persson, Anders (red.) (1997) Alternativ till ekonomismen? Lund: Department of Sociology, Lund University. Materialistisk och normativ ekonomism Anders Persson I denna text1 ska jag reflektera över olika former av ekonomism, vilka blir syn- liggjorda i övergången från ”folkhem” till ”systemskifte”. Min huvudtes är att det krismedvetande som präglat det svenska samhället sedan slutet av 1970- talet har inneburit att en sorts ekonomism (den normativa) spridits till i stort sett samhällets alla delar — och att spridningen underlättats av att en annan sorts ekonomism (den materialistiska) fungerat som resonansbotten. I det följande ska jag göra en i allra högsta grad preliminär bestämning av dessa ekonomismer och argumentera för att det finns ett ekonomistiskt samband mellan folkhem och systemskifte, ett samband som för det mesta glider in i skuggorna på grund av den politiska motsatsställningen dem emellan. Ekonomiska reduktionismer Ekonomism definierar jag som ekonomisk reduktionism och är i princip jäm- förbar med andra reduktionismer, såsom psykologism och biologism. Redukt- ion betyder att minska och att

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments