Affordable Access

L'Obra d'Antoni Gaudí

Authors
Publisher
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

66 DOLC: T O P ' O N f M I A D E M A R C I A L - B O N E T : A N T O N I GAUDI pintor del segle xv Ramon Gonsalbo, sogre del notari; ques t ja consta que era casat amb Joana Gonsalbo el 1 4 s i morí vuit anys després. Intervenen el PRESIDENT, el Sr. J. GUDIOL (precisions estilístiques sobre les obres mencionades pel Sr. Benet i discussió de les datacions), el SECRETARI (subratlla l'interes de les descobertes de pintures murals medievals i dels treballs meritoris de salvament d'obres d'art fets a Andorra gricies a l'acció del Sr. Benet; creu que als retaules esmentats els convindria més aviat una data del segon quart del segle XVI; recorda que el Sr. Angulo n'estudii la relació amb unes taules de Caldes de Malavella) i el COMUNICANT (proposa llur datació vers 1525). -JOAN AINAUD, Secretari. 24 abril 1954: Llengua i Literatura. - Presideix el Sr. R. ARAMON I SERRA. El Sr. MIQUEL DOLS: parla de La topolzimia hkpana de Marcial. I Comenqa renlar- cant la importhcia de l'antroponímia i de la toponimia en l'obra de Marcial, la qual assoleix uns dos mil cinc-cents noms propis. Molts d'aquests topbnims corresponen a llocs comuns de i'antiguitat greco-romana. Hi ha, en canvi, al.lusions a Tarragona i a Laletinia, que obeeixen impressions reals. Des del punt de vista tecnic la toponímia més important i més complexa de Marcial és la celtibkrica. El Sr. Dolq destaca els vint-i-un noms següents, les caracteristiques dels quals estudia sumiriament. Vuit al- menys són indubtables quant a la grafia i a la localització : Bilbilis (al turó de Bimbola), Caius ( = Moncayo), Salo ( = Jalón), Tagus ( = Tajo), Vobwca ( = Bubierca), Burado (= Beratón). Tutela (= Tudela), Congedus (=Alhama $Aragó). Podem establir la grafia d'altres tres: Boterdus (hortes de Campiel), Platea (a i'horta de Calatayud), Peteris ( = r i u Piedra). La grafia és segura, per6 problemitica la localització de Vadauero, Rixamae, Carahae, Rigae, Turgan,tum, Twaria i Vatiuesca. Tres noms, finalment, no sols n

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F