Affordable Access

Download Read

Fent Carrerany, núm. 141

Publisher
Associació Cultural Fent Carrerany

Abstract

REVISTA DE L'ASSOCIACIO CULTURAL F*MT MARIADELASALUT *AWUERAN/ <,f;oa? ASSOCIACIO DE PREMSA FORANA DE MALLORCA Número 141 Anv XII MAIG, 1998 Tres imatges dels actes organitzats per Fent Carrerany al llarg del mes d'abril. Més informació a l'interior. FENT CARRERANY - 2 (94) Maig, 1998 |Sumari| Editorial i sumari Excursions a Sa Costera a La Trapa 3 Festa de les lletres a Maria 4 Espàrecs, albons i caragols de bocamolla 6 Es Rebrot canvia de local 7 Sa Xerradeta amb dona Joana Santandreu 8 Bul l i tdcNot íc ies 12 Demografia. Telèfons d'interès 14 Eltemps. 15 DeViatgeambViatgesMartel 15 Acord electoral entre els Independents d e M a r i a i e l P S M 16 Carta del pare Miquel Colom aMiquelRosselló 16 El racó del poeta: Arrecerat del mal temps 17 Cròniquesdeldivíatzar 18 Tassonades d'aigua 20 Carrerany Esportiu: EIs ciclistes de M a r i a a L l u c 21 Inauguració Oficial de Ia Penya Barcelonista de Maria 22 FOTOGRAFIES: MagíFerriol Miquel Morey Es Rebrot Arxiu particular Joana Santandreu Josep Ferriol Penya Barcelonista de Maria |EDITORIAL I Ja som al mes de Maig. Aquest passat mes d'abril Ia nostra associació ha celebrat amb tota Ia solemnitat que ha pogut Ia Festa del Llibre, Ia festa de Ia paraula impresa. Una associació com Ia nostra, que duu l'adjectiu de cultural al seu darrere, no podia deixar passar aquesta festa sense intentar fer arribar a Ia gent dels nostre poble Ia veu, Ia presència, d'aquells que fan possible que el llibre sigui encara a hores d'ara una de les formes més plaenteres de transmissió de cultura. Dos han estat els actes que hem celebrat. Tos dos vinculats a Ia paraula poètica. El primer, a sa Capella Fonda, reuní cinc poetes que ens presentaren els seus llibres i ens feren obsequi d'alguns del seus poemes recitats a un públic escàs, però que preferí aquesta vetlada a Ia cita futbolística en una desgraciada coincidència horària. El segon acte, més multitudinari i que tingué un cert ressò a Ia premsa diària, fou el recital d'Agustín García Ca

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F