Affordable Access

Att inte köra fortare än vad vägen klarar - En uppsats om stress på akutmottagningen

Authors
Publisher
Lunds universitet/Institutionen för Service Management
Publication Date
Keywords
  • Social Sciences

Abstract

Institutionen för Service Management Examensarbete för kandidatexamen Att inte köra fortare än vad vägen klarar En uppsats om stress för sjuksköterskorna på akutmottagningen Fredrik Kragh Rickard Sundberg Jakob Svantesson Handledare: Johan Alvehus Gustaf Kastberg Uppsats VT 2012 Sammanfattning Vad: Kandidatuppsats, Service Management, Lunds Universitet Författare: Fredrik Kragh, Rickard Sundberg och Jakob Svantesson Titel: Att inte köra fortare än vägen klarar - En uppsats om stress för sjuksköterskor på akutmottagningen. Handledare: Johan Alvehus och Gustaf Kastberg Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för vad som orsakar stress för sjuksköterskor på akutmottagningen på ett lasarett i södra Sverige samt hur ledningen arbetar för att förebygga stress hos personalen. Metod: Abduktivt arbetssätt med kvalitativa- och kvantitativa djupintervjuer och enkätundersökning Slutsatser: Sjuksköterskorna på akutvårdsmottagningen känner av en hög stressnivå som bland annat beror på att det är en väldigt hög arbetsbelastning. Arbetsbelastningen har sin grund i att patientinflödet på akutmottagningen ökat de senaste åren. Den interna kommunikationen mellan ledningen och sjuksköterskorna är bristfällig och personalen har svårt att ta del av information som skickas ut. Detta på grund av att det inte finns någon tid till att läsa sin mejl och det finns inte heller något aktivt ledarskap nere i den operativa verksamheten. Det finns för närvarande en del aktiviteter som syftar till att minska stressen hos personalen. Främst går arbetet ut på att lägga om personalens schema så att den anpassas till den mängd patienter som finns på akutmottagningen. Inställningen till denna förändring är dock inte helt positiv hos sjuksköterskorna då de inte anser att detta kommer lösa deras problem med den höga arbetsbelastningen. Ledningen arbetar även med att öka personalens arbetsrelaterade kunskap genom utbildningar och detta ska leda till ökad motivation hos sjuksköterskorna vilket v

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments