Affordable Access

Avtomatizirano preverjanje skladnosti stavb s predpisi na osnovi modelov BIM

Authors
  • Filipič, Nejc
Publication Date
Mar 31, 2018
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Magistrsko delo obravnava dodano vrednost informacijskih modelov stavb za preverjanje skladnosti s predpisi. Podali smo pregled stanja in opravili podrobno analizo možnosti uporabe informacijskih modelov in tehnologij stavb za preverjanje skladnosti. avtomatizaciji procesa ugotavljanja skladnosti informacijskih modelov stavb s predpisi in predstavljeni so potencialni vplivi uporabe modelov BIM v takšnem procesu. V zadnjih 30 letih smo bili priča revoluciji v gradbeništvu, ki jo je povzročila informacijska tehnologija. Tehnološki razvoj na področju digitalizacije gradnje in izdelovanju projektne dokumentacije pa žal ni prinesel bistvenih sprememb na področju ugotavljanja skladnosti načrtovalskih rešitev z veljavnimi predpisi. Gre za zahteven proces, ki ga je potrebno izvajati v celotnem času načrtovanja in gradnje. Informacijski modeli nam omogočajo njihovo uporabo v avtomatizaciji procesa ugotavljanja skladnosti načrtovalskih rešitev s predpisi, zato smo ta proces v prvem delu magistrskega dela podrobno predstavili in izvedli pregled temeljnih standardov na tem področju. V nadaljevanju dela so predstavljene tri iniciative na področju uporabe informacijskih modelov stavb za preverjanje njihove skladnosti s predpisi. S pregledom teh iniciativ so prikazani različni pristopi k oblikovanju enostavnega in uporabniku prijaznega postopka za ugotavljanje skladnosti modelov s predpisi, hkrati pa so prikazane tudi omejitve, ki se nanašajo predvsem na translacijo obstoječih predpisov v strojni jezik, primeren za aplikacijo neposredno na informacijski model. V zaključnem sklopu magistrskega dela smo se osredotočili na praktični vidik in nabor izbranih pravil preoblikovali ter aplicirali na informacijski model stavbe, nato pa preverili njegovo skladnost. Skozi celoten praktični del smo spoznali kako pomembno je na kakšen način je izdelan informacijski model in kakšno vlogo pri procesu preverjanja skladnosti igra stopnja določenosti informacijskega modela (LOD). Potencial, ki ga predstavlja avtomatizacija procesa preverjanja skladnosti je izjemno velik, vendar pa je potrebno zavedanje, da avtomatizacija verifikacije predpisov vseh vrst predstavlja izjemen zalogaj. V določenih primerih je implementacija avtomatizacije za ugotavljanje skladnosti trenutno nemogoča, vendar pa nam informacijski modeli stavb kljub temu ponujajo možnost ročne in vizualne verifikacije skladnosti z določenimi predpisi. S kombinacijo avtomatizacije in ročne ter vizualne verifikacije dobimo zanesljiv in pa predvsem hitrejši način za ugotavljanje skladnosti načrtovalskih rešitev s predpisi in verjamemo, da bo razvoj na tem področju v prihodnosti povečeval delež avtomatizacije v tem procesu.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times