Affordable Access

Avtomatizirana analiza podatkov, dostopnih na spletni platformi Parlameter.si

Authors
  • Brenkuš, Miha
Publication Date
Apr 24, 2023
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Živimo v času, ko igrajo podatki in analize le-teh pomembno vlogo v številnih dejavnostih, kot je trgovanje, saj nam podatki npr. povedo, katera storitev je na svetovnem trgu najbolj iskana ali potrebovana, kateri trendi se spreminjajo ter kaj lahko pričakujemo v bližnji prihodnosti. Podatki so objavljeni na spletu ali pa so dostopni v raznih digitalnih oblikah. Problem pa nastane, ko imamo ogromno količino podatkov, brez analiz le-teh, analize podatkov pa niso enostavne in so časovno zahtevne. Za diplomsko delo sem se odločil izdelati spletno aplikacijo, ki bo iz spletne platforme parlameter.si pridobila podatke o govorih politikov in ponudila enostavno analizo in vizualizacijo podatkov glede na stranke, katerim pripadajo posamezni politiki. Za razvoj predvidene spletne aplikacije sem uporabil programski jezik Python, saj je enostaven za uporabo in omogoča hiter razvoj v primerjavi z drugimi jeziki, tudi zaradi številnih knjižnic uporabnih programskih rešitev. Python je prav tako primeren za delo s podatkovnimi bazami, z uporabo knjižnice Python Dash pa poskrbim za razvoj spletnega uporabniškega vmesnika. Python Dash je namreč preprosta knjižnica za gradnjo spletnih vmesnikov za vizualizacijo podatkov. Sloni na kombinaciji podatkov, ki jih posredujemo (Dash components), vizualizaciji podatkov (Plotly graphs) in povezavi med tema dvema komponentama (Callback). Za bazo podatkov sem uporabil SQLite, saj pisanje in iskanje podatkov v bazi poteka zelo hitro glede na podatke, ki sem jih pridobil iz spletne strani v formatu JSON. Spletni vmesnik je enostavna spletna stran s komponentami v označevalnem jeziku HTML, ki je omogočila filtriranje podatkov, da sem prišel do želenega rezultata v obliki grafa in statistike poleg grafa. Za oblikovanje izgleda spletne aplikacije sem uporabil prekrivne sloge (Cascading Style Sheets, CSS).

Report this publication

Statistics

Seen <100 times