Affordable Access

Avtomatizacija potenciometričnih titracij za določanje kislin v tehnoloških procesih

Authors
  • Košir, Patrik
Publication Date
Aug 26, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomskem delu smo študirali različne potenciometrične titracije in njihovo uporabnost v različnih tehnoloških procesih, predvsem v živilski industriji (pecilni prašek, soda bikarbona, citronska kislina, jedilni kis, vinski kamen, kola,…). Primerjali smo rezultate, dobljene s klasično titracijo z bireto in s titracijo z uporabo avtomatskega titratorja ter ugotavljali odstopanja in napake določitev. Rezultati so pokazali, da dajeta obe vrsti titracij točne in natančne rezultate, ki so med seboj dobro primerljivi. Obe vrsti titracij lahko uporabljamo za določanje vsebnosti HCl, H3PO4, CH3COOH itd. Za analize realnih vzorcev pa se, zaradi ne tako izrazitega preskoka, bolje obnesejo avtomatske titracije (tudi določitev ekvivalentne točke je lažja zaradi manjših dodanih volumnov v bližini ekvivalentne točke). Ugotovili smo tudi, da so za titracije poznanih vzorcev še vedno najboljša izbira klasične titracije z bireto, saj so hitre, natančne in najcenejše. V primeru razredčenih in nepoznanih vzorcev so boljša izbira avtomatske titracije, v kolikor pa imamo opravka z zmesmi več kislin, pa je določitev bolj smiselno opraviti z drugo metodo (v mojem primeru atomsko emisijsko spektroskopijo), saj je iz titracijske krivulje težko pravilno določiti množino posamezne kisline.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times