Affordable Access

Avtentičnost in multimodalnost dialoških besedil v učbenikih za začetno učenje tujega jezika

Authors
  • Zajec, Maja
Publication Date
Sep 04, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Besedila so ena izmed osnovnih sestavin učbenika in ga tudi najbolj določajo. Podrobneje nas zanima vloga dialoških besedil v učbenikih za učenje francoščine in slovenščine kot tujega jezika. V teoretičnem delu je naprej predstavljeno samo besedilo, predvsem njegova vloga v okviru poučevanja tujih jezikov. Več pozornosti je namenjene dialoškim besedilom, saj predvidevamo, da so dialoška besedila najprimernejša za začetno učenje tujega jezika. Z njimi se namreč takoj začne razvijati sporazumevalna zmožnost v tujem jeziku, ki je tudi glavni cilj komunikacijsko naravnanega pouka. Dalje sta predstavljena pojma avtentičnost in multimodalnost. Pri avtentičnosti besedil se poleg koncepta izvirnosti besedil pojavlja tudi avtentičnost situacije / to pomeni, da v okviru jezikovnega razreda ustvarjamo situacije, s katerimi se soočamo v realnem življenju. Sklepamo tudi, da so dialoška besedila zaradi svoje relativne kratkosti in zamenljivosti posameznih sestavin bolj avtentična. K avtentičnosti besedil v učbenikih pa gotovo prispeva tudi multimodalnost besedil. Multimodalnost se nanaša na slikovno gradivo, ki je ob besedilu, na samo vizualno predstavitev besedila (tisk, barve, font pisave), pa tudi na prikaz drugih prenosniških kanalov (avdio ali video posnetek, spletno gradivo). V empiričnem delu smo pregledali štiri učbenike za začetno učenje tujega jezika: dva za poučevanje slovenščine kot tujega jezika, Čas za slovenščino 1 in A, B, C … gremo, ter dva za poučevanje francoščine kot tujega jezika, Extra! 1 in Tendances. Ugotovili smo, da so dialoška besedila res najprimernejša za začetno učenje tujega jezika, saj se z njimi takoj začne razvijati sporazumevalna zmožnost. Pravih avtentičnih besedil je bilo malo, v vseh učbenikih pa besedila in naloge usmerjajo k ustvarjanju avtentičnih situacij. K temu izredno pripomore tudi multimodalnost besedil, saj z različnim vizualnim in tudi avdio gradivom le še podpira izkušnjo avtentične situacije. Avtentičnost situacije in multimodalnost se močno povezujeta, saj sovplivata na bistvene dejavnike komunikacijskega načina poučevanja tujega jezika. Dialoška besedila v sodobnih učbenikih omogočajo osebno identifikacijo, so ustrezno umeščena v kontekst in dopuščajo možnost jezikovnega variiranja, kar skupaj z multimodalnimi značilnostmi besedil prispeva k ustvarjanju avtentičnih situacij znotraj jezikovnega razreda.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times