Affordable Access

Autonomní řízení modelu auta / Autonomous Control of the Car Model

Authors
  • Laboj, Ondřej
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Cílem bakalářské práce je vytvořit autonomně řízený model auta, který se zúčastní soutěže NXP Cup. Nejdůležitějším faktorem a problematikou je rychlost auta, protože musí co nejrychleji projet závodní dráhu. U hardwarových úprav vozidla se moc nedá inovovat, protože NXP Cup má striktní podmínky na podvozek vozidla a další jeho části. Rozhodujícím faktorem rychlosti je tedy naprogramování modelu auta. Důležité je vyřešit přesnou komunikaci mezi kamerou a mikrokontrolérem, který se stará o řízení celého modelu auta. O pohon se starají dva motorky na bázi stejnosměrného proudu. K řešení práce je potřeba cvičná dráha, na které se bude testovat rychlost, přesnost a hbitost autíčka. NXP Cup je celosvětově uznávaná soutěž, ve které chci díky této práce dosáhnout skvělých výsledků a reprezentovat tak VŠB. / Purpose of this bachelor thesis is to create an autonomously controlled model of a car that will participate in the NXP Cup competition. The most important factor and problem is speed of the car because it must pass the race track as fast as possible. The hardware modifications of the car are not very innovative because the NXP Cup has strict conditions for the vehicle's chassis and other parts. The decisive factor of speed is the way how car model will be programmed. It is important to solve the exact communication between the camera and the microcontroller that takes care of the whole car model. Two DC-engines are powered by the drive. To solve the work, a training track is required to test the speed, accuracy and agility of the car. My own personal goal is to successfully represent technical university of Ostrava and achieve excellent results in the NXP Cup which is the world-renowned competition. / 450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times