Affordable Access

Automatizovaný výpočet celkových tepelných ztrát obytných a občanských budov podle ČSN 06 0210 (pro maximální výšku objektu 25 m)

Authors
  • Mičan, Viktor
Publication Date
Jan 01, 1998
Source
[email protected]ŠB-TUO
License
Unknown
External links

Abstract

VŠB - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební. Katedra (221) průmyslu a pozemního stavitelství

Report this publication

Statistics

Seen <100 times