Affordable Access

Automatizovaná transformace DEMO modelů do BPMN / Automated Transformation of DEMO Models into BPMN

Authors
  • tužil, štěpán
Publication Date
Jun 14, 2019
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá automatickým převodem DEMO modelů do BPMN modelů. V práci se nachází popis obou těchto modelovacích technik. Dále jsou v teoretické části zhodnoceny nástroje pro tvorbu těchto modelů a sumarizace jejich hlavní kladů a záporů. Hlavní nástroj vytvořený pro tuto práci, sloužící pro převod DEMO modelů do BPMN modelů, je založen na Mrázově metodě. Tento nástroj byl úspěšně vytvořen ve skriptovacím jazyce Python. U vytvořených modelů, pomocí tohoto nástroje, je posouzena kvalita převodu, schopnost zachycení vlastností DEMO notace v BPMN notaci a je zhodnocena jejich použitelnost v praxi. / This thesis deals with automatic transformation of DEMO models into BPMN models. Both of these models and their notation is described in this work. The modeling tools for both types of models are reviewed here and their main advantages and disadvantage are listed. Main tools made for this thesis, used for transformation of DEMO models to BPMN models, is based on Mraz's method. This tools was successfully developed in Python, the scripting language. BPMN models, created with this tool, are described, reviewed for their usability and their ability to correctly capture DEMO models properties.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times