Affordable Access

Auditiva perceptionens utveckling : En undersökning om hur ljudmiljön påverkar små barns språkutveckling

Authors
  • Gagnerud, Angelina
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

The purpose of my research is to investigate how preschool teachers think about how the ability to distinguish language sounds affects children's language development and how preschool teachers work on teaching children to distinguish different sounds. I used qualitative interviews and analyzed with interpretative phenomenological analysis. The result I got was that preschool teachers work consciously to distinguish sounds and that they see the importance of children's ability to discern language sounds has an effect on language development. The conclusions I came up with are that preschool teachers actively try to keep the volume down and that they are aware that the concentration is affected by external auditory stimuli. / Syftet med min undersökning var att undersöka hur förskollärare tänker om hur förmågan att urskilja språkljud påverkar barnens språkutveckling och även hur förskollärarna jobbar med att lära barnen urskilja olika ljud. Jag använde mig av kvalitativa intervjuer och analyserade med interpretativ fenomenologisk analys (IPA). Resultatet jag fick var att förskollärarna arbetar medvetet att urskilja ljud och även att de ser vikten av barnens förmåga att urskilja språkljud har en påverkan på språkutvecklingen. Slutsatserna jag kom fram till är att förskollärarna aktivt försöker hålla nere ljudvolymen och att de är medvetna om att koncentrationen påverkas av yttre auditiva stimuli.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times