Affordable Access

Att möta motstånd till förändring genom kommunikation och anställdas delaktighet : -En kvalitativ studie om samarbete mellan interna och externa förändringsledare inför en komplex förändring

Authors
  • Larsson, Liza
  • Ellen, Bergstedt
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

För att minska de anställdas motstånd till en organisatorisk förändring bör den kännas meningsfull. Detta kan påverkas av förändringsledare genom kommunikation och anställdas delaktighet. Organisationer som genomgår komplexa förändringar besitter vanligtvis inte internt den kunskap som krävs för att genomföra den och behöver därför extern förändringsledning. Ett effektivt samarbete mellan interna och externa förändringsledare är av stor betydelse för att möjliggöra genomförandet av ett framgångsrikt projekt. Följande studie syftar till att kvalitativt undersöka hur interna och externa förändringsledare arbetar tillsammans inför en komplex förändring, för att sedan studera hur de arbetar med kommunikation och anställdas delaktighet för att influera meningsskapande och minska motstånd. Genom semistrukturerade intervjuer med två externa förändringsledare samt tre interna förändringsledare, har information kring deras subjektiva upplevelser samlats in och analyserats. Resultatet visar att det har funnits ett samarbete mellan interna och externa förändringsledare som bör möjliggöra genomförandet av ett framgångsrikt projekt. Förändringsledning genom kommunikation och anställdas delaktighet har minskat motstånd för delar av organisationens anställda. Där de anställda inte varit delaktiga har motstånd kvarstått.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times