Affordable Access

Att hitta rätt kompetens till rätt plats : En kvalitativ studie om hur rekryterare kan arbeta objektivt under rekryteringsprocessen / Matching the right competence with the right position : A qualitative study on improving objectivity in the recruitment process.

Authors
  • Lönnehed, Lisa
  • Strömberg, Linnea
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med denna studie var att undersöka och öka förståelsen för hur rekryterare kan arbeta för att förhålla sig så objektiva som möjligt i arbetet med att hitta rätt kompetens till rätt plats. Studien utfördes genom en kvalitativ metod med ett hermeneutistiskt antagande med semistrukturerade intervjuer som var grunden för insamlingen av det empiriska materialet. Intervjuerna genomfördes med sex deltagare som arbetade inom rekrytering. Resultatet analyseras med hjälp av Kahlke och Schmidt (2002) bedömningscirkel. Resultatet delades upp i fyra teman; objektiva förhållningssätt och verktyg, beslutfattandet, fallgropar och hinder samt potential och utvecklingsmöjligheter. Slutsatser som kan dras är att det finns ett flertal verktyg och metoder rekryterare kan utgå ifrån för att nå objektivitet i rekryteringsprocessen för att hitta rätt kompetens. Däremot visar resultatet på att en fullständig objektivitet i rekrytering är näst intill omöjligt att uppnå, då intuition och andra subjektiva faktorer påverkar rekryterarens val.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times