Affordable Access

Att arbeta med nyckeltal - Fjärrvärme

Authors
  • Nyman, William
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
License
Unknown
External links

Abstract

Fjärrvärmens födelse skedde i USA och Tyskland redan under 1800-talets slut. Den ”riktiga” starten i Sverige och det första kommunala fjärrvärmeverket startades 29 oktober 1948 i Karlstad. Efter starten i Karlstad var fjärrvärmeanvändningen låg ända fram tills i mitten på 60-talet då användningen av fjärrvärme fördubblades från fem TWh/år till tio TWh/år. Trots fördubblingen under 60-talet kom den verkliga ”explosionen” efter oljekrisen 1973. År 1998 bestämde Arvidsjaurs kommun att de var tvungna att göra något åt den rådande miljön som speciellt på vintern visade sig som inversion över samhället. Detta berodde på att de flesta villorna i kommunen använde sig av en egen vedeldad eller oljeeldad panna. Sex år senare startades Arvidsjaurs Energi AB upp och detta fjärrvärmebolag skulle nu förse Arvidsjaurs tätort med varmvatten i kranarna och varma element. Idag förser Arvidsjaurs Energi 337 villor och 109 ”större” kunder såsom industrihus. Med tre pelletspannor som spetslast och under revisionsperioden en oljepanna och en 8,4 MW biofastbränsle panna producerar de ca 40 GWh/år. Fram tills idag och i framtiden kommer mer satsningar att göras på fjärrvärmen, vilket inte har varit något negativt för kommunkoncernen. Med fjärrvärmen följer också jobb som måste göras och en av dessa är redovisningen av nyckeltal som skall ske både kvartalsvis och årsvis. Denna rapport kommer att beröra arbetet med detta och ett försök till att tidseffektivisera arbetet, då det idag är väldigt tidskrävande. Resultatet kommer att vara ett Excelark som belyser de viktigaste nyckeltalen för Arvidsjaurs Energi på ett resultatblad i Excel, där diverse andra beräkningar kommer att utföras på ett inmatningsblad. Det som kommer att användas är bland annat ledningsförluster, försåld energi, producerad energi och använt bränsle. Slutresultatet av arbetet blev också ett Excelark med de olika parametrarna som är nämnda ovan, men det blev också betydligt mindre än vad som var tänkt i början. Arbetet används idag av arbetarna på Arvidsjaurs Energi AB och har underlättat de rutiner som finns runtomkring statistiken vilket också var ett av målen med arbetet.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times