Affordable Access

Att arbeta med inkludering i förskolan : En studie om förskolepersonals arbetsmetoder och hjälpmedel i arbetet med inkludering / To work with inclusion in preschool : A study of methods and tools used by preschool staff for working with inclusion.

Authors
  • Grundel, Mia
  • Gustafsson, Katja
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med studien är att undersöka hur förskolepersonal beskriver sitt arbete med inkludering i utbildningen som förskolan utgör. Fokusområden i vår studie är förskolepersonals förutsättningar att arbeta inkluderande samt de fysiska hjälpmedel som används. En digital enkätundersökning har genomförts för skapandet av både kvalitativa och kvantitativa data. Resultatet i studien visar på att förskolepersonalen anser att inkludering i förskolan är betydelsefullt att arbeta med och majoriteten av respondenterna anger att de har tillräcklig kompetens för att bedriva inkluderingsarbetet, dock beskrivs det samtidigt som ett arbete som kan prioriteras mer eller mindre. Summeringen av studien är att begreppet inkludering kan förstås och tolkas på olika sätt samt att förskolepersonalens kompetens och arbetsmetoder i inkluderingsarbete blir centrala i förskolans utbildning.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times