Affordable Access

Azylová a migrační politika Evropské unie / Asylum and Migration Policy of the European Union

Authors
  • Loduhová, Tereza
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá azylovou a migrační politikou Evropské unie. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Praktická část obsahuje současné právní normy a předpisy, které úzce s danou problematikou souvisí. Dále pak navazuje na azylovou politiku České republiky, kde se zabývá historickým vývojem migrační politiky až po aktuální legislativní úpravu azylu na území ČR. Praktická část je věnována analýze migrační krize, v návaznosti na její ekonomické, sociální a politické důsledky. Cílem práce je zhodnocení právní úpravy uprchlictví a azylu EU na pozadí migrační krize. / This master’s thesis deals with the asylum and migration policy of the European Union. This thesis is divided into a theoretical and a practical part. The practical part includes contemporary legal rules and directives closely connected with these policies and follows up with the asylum policy of the Czech Republic as it describes the historical development of migration policy as well as the current legislative adjustments of asylum in Czechia. The practical part is dedicated to the analysis of migrant crisis in the connection with its economic, social and political repercussions. The aim of this thesis is to evaluate the legal adjustments made in the terms of asylum and migration in the EU during the migration crisis. / 119 - Katedra práva / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times